Svet 24. decembra 2016 (HSP/breitbart.com/Foto:Pixabay)

Proti-Vianočné výsmechy dosiahli nové méty v boji voči Vianociam. Prešli už cez protesty proti Betlehemom a Trom Kráľom, a teraz už popierajú aj reálnu existenciu Ježiša. 

Nový článok na stránke Big Think tvrdí, že viac a viac, „historikov a blogerov sa zamýšľa nad otázkou, či naozaj existoval muž, ktorý sa volal Ježiš.“

Ilustračné fotoIlustračné foto

Trendoví ateisti ako Richard Dawkins a nedávno Christopher Hitchens sa tiež zaoberali zamietaním historického Ježiša s Dawkinsovým vyhlásením, že je možné „postaviť seriózny, aj keď nie všeobecne podporovaný, historický prípad, že Ježiš vôbec nežil.“ Taktiež Hitchens tvrdil, že Ježišova existencia je „vysoko otázna.“

Veľa písomností, ktoré máme sú „poškodené,“ Philip Perry vyhlasuje v Big Think „a historických zdrojov je len zopár. Dokonca aj v Biblii,“ píše Perry, „dlhé obdobia z Jeho života chýbajú. Ježiš má 12 rokov a potom 30 bez nejakej zmienky, čo sa stalo medzi tým.“

„To čo máme je mnoho zdrojov pochádzajúcich pár desiatok rokov po udalostiach, ktoré autori napísali, lebo chceli propagovať vieru,“ píše.

Ba čo viac, „Evanjeliá samé o sebe si protirečia,“ dodáva, so „súťaživými Veľkonočnými príbehmi“ a žiadnymi reálnymi menami s nimi spojenými, „ale radšej apoštolmi, ktorí sa podpísali na starý rukopis.“ Existuje tiež „dôkaz, že Evanjeliá boli opravované počas rokov.“

Perry uznáva, že rímski historici Josephus a Tacitus urobili „pár nedostatočných poznámok o Jeho živote,“ ale bolo to storočie po čase Ježiša, hovorí a ich svedectvo môže byť zmanipulované kresťanmi.

Kým sa drží toho, že „historický záznam sám o sebe je slabý,“ mysliac, že tam nie je „žiaden záznam o narodení, žiadne prepisy zo súdov, žiadne úmrtné certifikáty,“ Perry zabudol poznamenať veľmi jasný fakt, že v skutočnosti máme veľmi málo dôkazov o komkoľvek zo starovekého sveta, najmä, pokiaľ človek nebol vládca, generál alebo aristokrat.

Ako jeden múdrejší ateista napísal, vlastníme „rovnaké množstvo dôkazov o Ježišovi, ako o iných obdobných kazateľoch a prorokoch toho času. Vlastne, máme ich o trochu viac o Ňom ako o iných.“

Ateistický učenec Tim O´Neill píše, že takmer všetci ne-kresťanskí učenci plne akceptujú dôkazy od Tacita a Josepha, „ako dôkaz, že Ježiš bol, naozaj, historická osobnosť.“

„Zmienka o Ňom týmito pisateľmi je presne to, čo by sme očakávali, ak niekto ako Ježiš existoval,“ tvrdí.

Alebo, ako Dr. James Kennedy, kresťan, napísal: „Všetky dôkazy sú na strane kresťanstva. Zhrňme si to: 27 kníh Nového Zákona, 19 kníh pohanských pisateľov a traja židovskí pisári svedčia o historickej realite osoby Ježiša Krista.“

V skutočnosti, vieme, že Ježiš Nazaretský naozaj žil rovnako ako vieme iné historické fakty. Totiž, nikto z nás nebol prítomný na svete pred dvetisíc rokmi, aby empiricky overil Ježišovu existenciu, takže sa musíme spoliehať na historický záznam. A historický záznam je natoľko presvedčivý, ako by sme len mohli dúfať. Dokonca oveľa lepší, ako záznam mnohých iných ľudí o ktorých existencii nikto nepochybuje.

Ako poznamenal Theodore Dalrymple pred niekoľkými rokmi v The City Journal: „Ak by som pátral po tom, či George Washington zomrel v roku 1799, mohol by som stráviť celý svoj život dokazovaním a nakoniec by som aj tak musel urobiť krok, alebo pár krokov viery, aby som uveril tomuto banálnemu faktu, ktorý som si stanovil dokázať.“

Inými slovami, keď príde na históriu, to, čomu veríte závisí od toho, čomu sa rozhodnete veriť.

Kresťania však, môžu mať útechu v skutočnosti, že viac ako 2 000 rokov po Jeho smrti, Ježiš Kristus pokračuje v roznietení úvah a diskusií.

Všetkým Šťastné Vianoce (Thomas D. Williams, Ph.D.)