Vojenský biskup František Rábek a ministerka Žitňanská podpísali spolu dohodu

Bratislava 1. marca 2017 (HSP/TK KBS/Foto:Screenshot TK KBS)

Ordinár Ozbrojených síl (OS) a ozbrojených zborov (OZ) SR Mons. František Rábek a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská dnes podpísali Dohodu o implementácii Zmluvy medzi SR a Svätou Stolicou o duchovnej službe v OS a OZ SR. Podpisom nadobudla platnosť. Účinná bude nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom na Úrade vlády SR

Vojenský biskup František Rábek a ministerka Žitňanská podpísali spolu dohodu

V Preambule tohto dokumentu sa medzi iným tiež píše, že Dohoda je len spresnením existujúcich práv a povinností. Preto nesmie byť interpretovaná spôsobom, ktorým by sa rozširovala alebo zužovala báza záväzkov Ministerstva vyplývajúcich z už existujúcich dokumentov. Dohoda nemôže byť ani v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Na uvedení Dohody do života sa okrem najvyšších predstaviteľov Ordinariátu OS a OZ SR a Ministerstva spravodlivosti SR zúčastnili aj štátna tajomníčka MS Mária Kolíková a Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Milan Ivan.

Hlavné Správy

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.