Bratislava 4. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)
 
Duchovní pôsobiaci v ozbrojených zložkách a ozbrojených silách by sa mohli vzdať zbrane, navrhuje to novela zákona o Policajnom zbore SR, ktorú navrhli poslanci SNS Anton Hrnko, Eva Smolíková, Stanislav Kmec, Tibor Bernaťák a Juraj Soboňa. Tento zákon poslanci 81 hlasmi posunuli do druhého čítania. TASR o tom informovala Zuzana Škopcová, riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka

Na snímke Anton Hrnko

Úlohou duchovných nie je ovládať streľbu zo zbrane, ale duchovne viesť tých, ktorí sa dostávajú do situácií, v ktorých môže dôjsť k tomu, že budú musieť použiť zbraň. Policajní, vojenskí a väzenskí duchovní by mali mať pridelenú zbraň, respektíve možnosť ju použiť, iba so súhlasom príslušnej cirkevnej autority. Ak by to okolnosti vyžadovali, má byť duchovnému bez pridelenej zbrane poskytnutá primeraná ochrana.
Cieľom tejto novely zákona je vytvorenie zákonnej možnosti pre rozhodnutie na držbu zbrane osobám povereným duchovnou a pastoračnou službou. “Duchovní pôsobiaci v Policajnom zbore SR, Zbore väzenskej a justičnej stráže SR alebo v Ozbrojených silách SR budú môcť požiadať u príslušnej cirkevnej autority o pozbavenie povinnosti mať pridelenú zbraň, ktorá im teraz vyplýva zo zákona. Na základe ich rozhodnutia osobitne alebo príslušnej cirkevnej autority všeobecne im bude zbraň odňatá a v prípade potreby im bude poskytnutá primeraná ochrana zo strany ozbrojeného zboru alebo ozbrojených síl,” vysvetlil poslanec Národnej rady SR Hrnko.
“Použitie zbrane môže viesť aj k smrteľným následkom, čo je v príkrom rozpore s prevažnou väčšinou náboženských vyznaní, keďže vo väčšine náboženstiev život vnímajú ako najvyššiu hodnotu. Osoby poverené duchovnou a pastoračnou službou majú za cieľ plniť úplne odlišné úlohy ako ostatní policajti, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo vojaci,” poznamenal predseda poslaneckého klubu SNS a poslanec Národnej rady SR Tibor Bernaťák.
Odlišné vnímanie duchovnej služby v ozbrojených zboroch a v ozbrojených silách uplatňujú aj v iných krajinách sveta, napríklad v Nemecku, Taliansku, Chorvátsku či Spojených štátoch amerických. “Novelizovanou právnou úpravou zosúlaďujeme našu legislatívu so ženevskými konvenciami,” dodal Hrnko.
 
Príspevok Vojenskí duchovní by nemali mať zbraň automaticky, tvrdí SNS zobrazený najskôr Hlavné správy.