Bratislava 27. septembra 2019 (HSP/PR-článok/Foto:Pixabay)

Slovensko má štedré zásoby pitnej vody. V tomto ohľade by sme dokázali uspokojiť až 15 miliónov ľudí. Ako zdroje využívame  podzemnú (80%) a povrchovú vodu (20%). Na prvý pohľad sa teda zdá, že sa môžeme tešiť z nadbytku pitnej vody a piť vodu z kohútika koľko nám hrdlo ráči

Ilustračné foto

Je voda z vodovodu bezpečná?

Na Slovensku je vymedzených 101 útvarov podzemných vôd. O ich stave mala v roku 2014 veľmi zaujímavú prednášku pani RNDr. Anna Patschová, PhD. (http://www.fyzickageografia.sk/geovedy/texty/patschova.pdf). Podľa tejto analýzy malo vtedy 20% vodných útvarov zlý chemický stav. A keďže nám podzemná voda dodáva viac ako 80 % pitnej vody, obavy sú opodstatnené. Najmä keď do pitnej vody pribúdajú neustále nové toxíny, ktoré sa zatiaľ veľmi nesledujú a neanalyzujú (lieky, drogy).

Taktiež, sa často udejú rôzne havárie a úniky toxínov, ktoré vystavujú pitnú vodu zjavnému riziku. Napríklad vo februári 2016 bol publikovaný článok (http://www.topky.sk/cl/10/1528473/Najvacsia-kontaminacia-Slovenska–o-ktorej-sa-mlci–Do-pitnej-vody-unika-440-jedovatych-latok), ktorý uverejnil už dlhšiu dobu známy problém so skládkou v blízkosti Žitného ostrova. Podľa analýzy do neho zo skládky uniká viac ako 440 jedovatých chemických látok a tie zasahujú až 5 kilometrov do Žitného ostrova. Vyriešiť tento problém nás bude stáť cez 100 mil. eur. V článku sa ďalej uvádza, že každý rok v tejto oblasti stúpne výskyt rakoviny skoro o 10%.

Problémom ostávajú aj verejné vodovody, ktoré zásobujú takmer 86 % obyvateľov a ktoré si už tiež prežili nejaký ten rok a ktoviečo sa v nich nachádza.

Vodu si špiníme sami

Dôvod je prostý, náš moderný spôsob života si pýta existenciu poľnohospodárstva, priemyslu, dopravy, cestovného ruchu, nemocníc a domácností. Mnohé z nich potrebujeme, pretože nám zľahčujú život. Z nich sa, ale do pitnej vody uvoľňuje množstvo látok a mikroorganizmov, ktoré môžu zapríčiniť zdravotné problémy. Značné nebezpečie pre naše zdravie predstavujú pesticídy a umelé hnojivá (zdroj dusíkatých látok). Ich výskyt vo vode je veľmi nepríjemná informácia, a to najmä preto, že ani mnohé filtračné vybavenia ich nedokážu odstrániť. Žiaľ, uvedené toxíny nie sú to jediné, čo nás môže nepríjemne zaskočiť v pitnej vode. Okrem nich sa vo vode môžu vyskytovať ropné látky, iné ťažké kovy, mikróby, lieky, kofeín, hormóny a EDTA z pracích prostriedkov. Najhoršie na tom je, že niektoré z nich sa pravidelne vôbec nesledujú. Podľa Tomáša Kašpara, autora knihy „Neponáhľajte sa do rakvy”, nám vodárenské spoločnosti zamlčujú, že 18% obyvateľov má vodu trvalo vyhovujúcu, 61% obyvateľov má vodu občas vyhovujúcu a 20% obyvateľov má vodu trvalo nevyhovujúcu.

(Ne)priateľ chlór

K tomu všetkému nám vodárenské spoločnosti do vody pridávajú ešte ďalšie toxíny. V tomto prípade im však treba čiastočne poďakovať. Chlór eliminuje mikrobiologické a biologické znečistenia – pôsobí ako dezinfekcia. Treba si, ale pripomenúť, že je to v podstate jed. Preto by sa mali vodárenské firmy (alebo štát) postarať, že po chlórovaní sa voda ešte niekde po ceste k nám prefiltruje. V takmer každej chlórovanej pitnej vode sa nachádzajú dezinfekčné vedľajšie produkty (DBPs), ktoré sú násobne toxickejšie ako samotný chlór. DBPs sa zrodia, keď chlór reaguje s organickým materiálom, ktorý je už rozpustený vo vode. Zlou správou je, že DBPs má prepojenie s rakovinou a reprodukčnými a vývojovými poruchami.

Hodnotenie vody z vovovodu

Voda z vodovodu nie je teda až taká čistá, ako by sme chceli. Na Slovensku síce máme mnohé, skutočne kvalitné zdroje vody, ale sami sme si ich znečistili.

Cena: okolo približne 1 €/m3

Výhody:

– veľmi nízka cena

– spĺňa limity kvality

Nevýhody:

– niektoré limity sú príliš vysoké

– obsahuje chlór a jeho zlúčeniny

– môže obsahovať zvýšené množstvo dusičnanov

– nie sú dostupné informácie o obsahu liečiv a hormónov

– má horšiu chuť, vôňu a vzhľad

– prechádza dlhou sieťou potrubí, ktorých kvalita je neznáma

Balené vody

Táto kategória obsahuje viacero druhov vôd. Preto je tento názov občas zmätočný a niektorí ľudia si k nemu nevedia priradiť správny druh vody. Napríklad, pre niekoho sú balené vody automaticky minerálne vody, čo je len sčasti pravda. Dnes podľa legislatívy existuje:

– Balená pitná voda (často môže ísť aj len o vodu z vodovodu zabalenú do fľaše)

– Dojčenská voda

– Pramenitá voda

– Prírodná minerálna voda

Každá z balených vôd musí spĺňať osobitné nároky, avšak spoločne musia spĺňať napríklad toto:

– nadobudnúť sa môžu len z prírodných zdrojov podzemnej vody (jedine pitná voda sa môže získavať aj z povrchovej vody)

– zdroj vody musí byť zabezpečený a chránený pred znečistením

– v prípade kontaminácie (alebo zmeny fyzikálnych vlastností) vody sa zo zákona musí zastaviť plnenie až do doby odstránenia problému

– pramenitá a minerálna voda sa nesmú upravovať (za určitých okolností sa môže upraviť len obsah železa, síry, mangánu, arzénu alebo oxidu uhličitého a pre dojčenskú vodu aj obsah fluoridov)

– nesmú sa chlórovať

– skladovať na musia v tmavých, čistých a dobre vetraných skladoch

– pri preprave sa musia chrániť pred priamym slnečným žiarením

– na obale musí byť uvedené množstvo celkovo rozpustených látok v mg/l, chemické zloženie udávajúce charakteristické zložky v mg/l, dátum analýzy a názov laboratória, ktoré vodu analyzovalo, názov alebo označenie zdroja vody a katastrálne územie obce, kde sa zdroj vody nachádza

– pravidelne sa kontrolujú: minimálny rozbor 1 – 4x ročne, úplný rozbor – 1x za 2 roky. Výrobca je taktiež povinný vykonávať základnú analýzu podľa objemu plnenej vody: 1x týždenne, 1x mesačne, 1x štvrťročne a rozšírenú analýzu 1x ročne

Hodnotenie balenej pitnej vody

Z pohľadu kvality táto voda prináša spotrebiteľovi takmer rovnakú vodu ako z kohútika, ale nie je chlórovaná a neprechádza verejným potrubím.

Cena: okolo 0,2 € za 2 L

Značky: Tesco Value, Saguaro

Výhody:

– nižšia cena v porovnaní s inými balenými vodami

– obsahuje dostatok minerálov

– obsahuje množstvo celkovo rozpustených látok adekvátne pre každodenné pitie

– nie je chlórovaná, a preto obsahuje menej trihalometánov v porovnaní s kohútikovou vodou

– neprechádza potrubím, takže obsahuje aj menej olova a iných toxínov než voda z vodovodu

Nevýhody:

– zaplatíme viac za to, čo si s malým rozdielom môžme napustiť z kohútika

– môže obsahovať vyššie množstvo dusičnanov než voda z vodovodu

– môže pochádzať aj z povrchových zdrojov, takže by sa v nej mohli vyskytovať liečivá a hormóny

Hodnotenie dojčenskej vody

Ide o vodu priamo zo zdroja z pramenitej alebo minerálnej vody. Výhodou sú najprísnejšie limity pre toxíny. Súčasne má predpísané hranice pre vápnik, horčík a celkovú tvrdosť. Dojčenské vody sú vhodné na každodenné pitie, pretože obsahujú málo celkovo rozpustených látok.

Cena: 0,29 – 0,65 € za 1,5 L

Značky (hrubo vyznačené sú zo slovenských prameňov):

Zlatá studňa Zlatíčko, Lucka, Rajec, Saguaro, Drobček, Aquila první voda, Jana baby

Výhody:

– pochádza zo zdrojov podzemnej vody, čo výrazne zvyšuje jej kvalitu

– musí spĺňať najprísnejšie limity medzi balenými vodami

– má veľmi dobrý vzhľad a príjemnú chuť

Nevýhody:

– vyššie náklady v porovnaní s kohútikovou vodou

Hodnotenie pramenitej vody

Pramenité vody sú vhodné na každodenné pitie – ako základ pitného režimu. Väčšina dostupných značiek spĺňa kritéria pre dojčenskú vodu. Aj obsah celkovo rozpustených látok je veľmi podobný dojčenským vodám. Pre zistenie ich presného obsahu je dobré si prečítať etiketu.

Cena: 0,25 – 0,59 € za 1,5 L

Značky (hrubo vyznačené sú zo slovenských prameňov):

Zlatá studňa, Rajec, Saguaro, Lucka, Drobček, Toma natura, Fromin, Aquila aqualinea

Výhody:

– pochádza zo zdrojov podzemnej vody, čo výrazne zvyšuje jej kvalitu

– obsahuje menej dusičnanov

– má dobrý vzhľad a príjemnú chuť

Nevýhody:

– vyššie náklady v porovnaní s vodou z vodovodu

Hodnotenie prírodnej minerálnej vody

Z pohľadu čistoty ju môžme určite považovať za najlepšiu balenú vodu. O jej kvalite už svedčí aj skutočnosť, že pred začatím jej využívania sa musí zdroj prírodnej minerálnej vody sledovať najmenej 3 roky, aby sa preukázala stálosť jej zloženia a výživových vlastností.

Pri minerálnych vodách je užitočné dôsledne čítať etikety, pretože sú medzi nimi alikvotne veľké rozdiely. Väčšina je vhodných na každodenné pitie, ale sú aj také, ktoré sa vďaka svojmu zloženiu odporúčajú piť iba ako doplnok stravy  respektíve nie sú vhodné na bežný pitný režim počas dňa.

Cena: 0,49 – 0,85 € za 1,5 L

Medzi najznámejšie značky na trhu patria (hrubo vyznačené sú zo slovenských prameňov):

Budiš, Mitická, Fatra, Gemerka, Baldovská, Mattoni, Magnesia, Evian, Bonaqua, Dobrá voda, Korunní, Jana, Vöslauer, Romerquelle

Výhody:

– pochádza zo zdrojov podzemnej vody, čo značne zvyšuje jej kvalitu

– v priemere obsahuje najmenej dusičnanov zo všetkých vôd (limit je síce 50 mg/l, ale napr. Budiš, Fatra a Gemerka deklarujú menej ako 1 mg/l.)

– minerálna voda Budiš deklaruje priaznivý účinok na činnosť obličiek, tráviaci a dýchací systém.

– Fatra má priaznivý vplyv na činnosť čriev a tráviacej sústavy, pomáha pri pálení záhy a nadbytku žalúdočnej kyseliny.

– Mitická má priaznivý účinok na činnosť obličiek, tráviaci a dýchací systém a dopĺňa vápnik

– Baldovská je vhodná pri niektorých žalúdočných a črevných chorobách, pri ochoreniach žlčových, obličkových a močových ciest a pri liečbe osteoporózy

– Gemerka pomáha zvládať každodenný stres a zmierňovať únavu

(Presnejšie informácie o rozdelení a vplyve konkrétnych vôd nájdete napríklad tu

– väčšina značiek obsahuje viac minerálov, takže stačí aj menšia dávka pre ich doplnenie

– na výber sú značky, ktoré sú vhodné na každodenné pitie, pretože obsahujú menej celkovo rozpustených látok. Niektoré značky je potrebné piť striedmejšie, max. okolo 0,5 až 1 L denne podľa ich konkrétneho obsahu (napríklad Fatra Extra, ktorá je trikrát silnejšia ako klasická Fatra)

– má dobrý vzhľad a skvelú chuť

– niektoré značky sa predávajú aj v skle, čo šetrí životné prostredie (napr. Budiš, Bonaqua, Mattoni, Romerquelle).

Nevýhody:

– má najvyššiu priemernú cenu medzi balenými vodami

– niektoré minerálne vody je potrebné piť striedmejšie kvôli vysokému obsahu celkovo rozpustených látok. Ich nadmerná konzumácia by mohla viesť k obličkovým a žlčovým kameňom

Záver

Balené vody spĺňajú vysoké kritéria kvality. Slabšiu kvalitu má v podstate iba pitná balená voda. Ostatné balené vody sú z výživového aspektu veľmi kvalitné a určite podporia vaše zdravie. Avšak je potrebné čítať etikety a niektoré vysoko mineralizované vody popíjať striedmejšie (prípadne až po konzultácii s odborníkom).

V princípe sú balené vody dobrá voľba nápoja, aj keď ich nevýhodou je vyššia cena. Na druhej strane za zaplatenú cenu dostanete vysokú kvalitu. Smutnou správou je, že aj keď na Slovensku máme oveľa lepšie pramene, tak najpredávanejšou značkou na našom trhu je česká Magnesia.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Chcem podporiť nezávislé spravodajstvo

Zdroj