Vo Vranove nad Topľou oslávili 25. výročie farnosti sv. Františka z Assisi

Vranov nad Topľou 24. augusta 2017 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)

Svätou omšou, ktorú celebroval emeritný arcibiskup Košickej arcidiecézy Mons. Alojz Tkáč, vyvrcholili 17. augusta 2017 vo Vranove nad Topľou oslavy 25. výročia vzniku Farnosti sv. Františka z Assisi a 20. výročia konsekrácie farského kostola.
Vo Vranove nad Topľou oslávili 25. výročie farnosti sv. Františka z Assisi

Svätú omšu celebroval súčasný dekan a farár ThLic. Štefan Albičuk, PhD., ako aj bývalí farári – kanonik ThLic. Tibor Závadský, dekan a kanonik Mons. ThLic. František Šándor a viacerí kňazi. Prítomní tiež boli pozvaní hostia z iných kresťanských denominácií.
Farníci ďakujú Nebeskému Otcovi za všetky milosti a dary, ktoré im udelil počas tohto obdobia, za farské spoločenstvo, duchovných otcov a vyprosujú pre farnosť požehnanie do ďalších spoločných rokov. S patrónom sv. Františkom z Assisi želajú všetkým pokoj a dobro.
TK KBS informovala Beáta Ocilková

Hlavné Správy

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.