Ľvov 11. septembra 2018 (HSP/Foto: Slovenský inštitút)
 
V Prímorskej štátnej galérii vo Vladivostoku sa uskutočnilo v piatok (7.septembra t. r.) slávnostné otvorenie výstavy dobovej fotografie pod názvom „Vojna cez objektív. Album spomienok 1914-1918“ s následným okrúhlym stolom historikov.

Na snímke vystúpenie generálneho riaditeľa Slovenského technického múzea v Košiciach Eugena Labaniča na slávnostnom otvorení výstavy

Išlo o ďalšie zo série podujatí, ktoré ZÚ a Slovenský inštitút v Moskve pripravili pri príležitosti okrúhlych výročí významných udalostí, ktoré si tento rok pripomíname. 56 dobových fotografií košického múzea sa predstavuje verejnosti na tejto výstave po prvý raz vôbec.
Vzápätí po otvorení výstavy nasledoval v galérii okrúhly stôl historikov venovaný 100. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny, 100. výročiu vzniku ČSR, ako aj československým legionárom i preto, lebo vo Vladivostoku sa nachádza najväčší cintorín čs. legionárov v Rusku, na ktorom je pochovaných 163 vojakov.
Počas takmer 3-hodiny trvajúcej diskusie vystúpilo 6 rečníkov. Našu krajinu zastupoval generálny riaditeľ Slovenského technického múzea v Košiciach Eugen Labanič, ktorý hovoril o histórii letectva a fotografickej technike v 1. svetovej vojne.
Druhým vystupujúcim bol vedecký pracovník Historického ústavu SAV Michal Kšiňan s referátom na tému „Milan Rastislav Štefánik a československí legionári“. Na záver diskusie zaznel návrh, aby sa podobné okrúhle stoly organizovali častejšie a pre čoraz väčší okruh ľudí.


 
 
 
Príspevok Vo Vladivostoku sa spomínalo na udalosti spred 100 rokov zobrazený najskôr Hlavné správy.