Višňové 24. augusta 2017 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)

Farský úrad vo Višňovom pozýva nielen mužov na ôsmu diecéznu Púť mužov, ktorá má opäť zaujímavý program a bude v nedeľu 3. septembra 2017 v pútnickom mariánskom areáli vo Višňovom pri Žiline
Vo Višňovom pri Žiline bude v septembri ôsma diecézna púť mužov

Prednášky bude mať Róbert Jáger, biblista z Košíc, tajomník gréckokatolíckeho eparchu Milana Chautura. Ponúkame aj film, v ktorom otec hľadá dôležité odpovede pre svoj život. Zaznie svedectvo MUDr. Pavla Loveckého o tom, ako on cez kríž objavoval Božie hodnoty. Mužská skupina Domovina z Nitrianskych Sučian nám zaspieva na povzbudenie. Vyvrcholením je svätá omša s otcom biskupom Tomášom Galisom, ktorú bude spevom sprevádzať mužská skupina Domovina.
Viac na www.visnove.fara.sk

Program púte:
7:15 Nedeľná svätá omša – JCDr. Jozef Bagin
8:45 Ranné chvály
8:55 Privítanie mužov, otcov, mládencov
9:00 Návrat k Otcovi I.
1. prednáška + diskusia
ThBibLic. Róbert Jáger, PhD.,biblista, Košice
10:20 Chatrč – film
Boh odpovedá otcovi na jeho bolesť a zúfalstvo (KD Višňové)
12:30 Modlitba Anjel Pána, prestávka na obed
Obed pre pútnikov je na farskom dvore
13:45 Návrat k Otcovi II.
2. prednáška + diskusia
ThBibLic. Róbert Jáger, PhD.,biblista, Košice
14:30 Taizé adorácia
Spoločenstvo mladých z farnosti Višňové
15:15 „Dozrievanie v bolesti“
Svedectvo MUDr. Pavla Loveckého zo Skalice
15:45 Stať sa otcom aj duchovne
3. prednáška + diskusia
ThBibLic. Róbert Jáger, PhD.,biblista, Košice
16:30 Mužská skupina Domovina (Nitrianske Sučany)
17:00 Svätá omša, celebruje
Mons. ThDr. Tomáš Galis, PhD., žilinský biskup,
spieva mužská skupina Domovina (Nitrianske Sučany)
TK KBS informoval Jozef Bagin