Vajnory 10. januára 2019 (HSP/TK KBS/Foto:Nikolai Chirkov)
 
„Mučeníctvo je najvyššie nebeské vyznamenanie, dar, ktorý udeľuje Boh len niektorým vyvoleným,” vyhlásil na úvod slávnostnej kázne salezián Jozef Luscoň pri svätej omši vo Vajnoroch. V utorok večer tam oslávili 50 rokov od smrti mučeníka za duchovné povolania blahoslaveného Titusa Zemana, ktorý zomrel 8. januára 1969

Vo Vajnoroch oslávili 50 rokov od úmrtia blahoslaveného Titusa Zemana

Slávnosti v Kostole Panny Márie Sedembolestnej predsedal provinciál saleziánov don Jozef Ižold, s ním koncelebrovalo do dvadsať kňazov. Medzi veriacimi nechýbala provinciálka sestier saleziánok sr. Monika Skalová, ale aj zástupcovia saleziánov spolupracovníkov, Exallievov dona Bosca a samozrejme mladých. Niektorí miestni veriaci prišli na liturgiu napriek chladnému počasiu v miestnych krojoch.
„Niekedy prílišný dôraz na mučeníctvo zatieni pohľad na ľudskosť i na nádherné duchovné vlastnosti, ktoré náš blahoslavený mal,“ pokračoval vo svojej homílii don Luscoň. „Máme príklady, v ktorých sa don Zeman prejavil ako človek, ktorý bol priamy, srdečný, húževnatý, pracovitý, nadšený, zbožný, veľkodušný obetavý, všímajúci si druhých okolo seba.“
A pokračoval: „Don Teplan, ktorý s Titusom študoval v Ríme na Gregoriánskej univerzite, vydal svedectvo, že počas zimných dní mu daroval teplé prádlo (spodky). Don Šipkovský svedčil, ako v Trnave Titus ukrýval židovského mladíka. Šenkvičania zase spomínajú, ako don Titus po škole vodil deti na zamrznuté pláne pod Modrou, kde sa spolu korčuľovali a on ich ťahal ako rušeň vláčik. Takýchto milých spomienok na dona Titusa je veľa a potvrdzuje to, že srdce nášho blahoslaveného tĺklo v rytme saleziánskeho ducha.“
V záverečnej časti príhovoru zaznela praktická otázka: Čo sa dá od dona Titusa zobrať si do života? Don Luscoň zhrnul odpoveď v týchto myšlienkach: „Predovšetkým nás don Zeman inšpiruje, ako vidieť svoj život za hranice pozemskej existencie. Obrazne povedané, náš blahoslavený dovidel až do neba. V tom bol úžasný a to mu pomáhalo prekonávať ťažkosti.“ Napokon kazateľ pripomenul, že dona Titusa vzývame ako patróna duchovných povolaní. „Bratia a sestry, všímajte si svoje deti doma a pripravte im nebeskú kariéru. Nielen tu pozemskú, kde mnohí chcú mať z detí celebrity a po krátkej chvíli nič z toho nezostane! Používajme zvyšok sedliackeho rozumu, ktorý nám ešte zostal, a myslime na večnosť. A majme nadšenie za dobro druhých. Tu a teraz.“
Napokon zaznela z úst kazateľa aktuálna poznámka: „V spoločností beží anketa o tom, kto je najväčší Slovák. Je smutné, že ani jeden z našich slovenských blahoslavených sa do zoznamu nedostal. A práve títo preniesli hodnoty, vieru, z ktorých my teraz žijeme. O čo tu ide? Až tak skoro sme zabudli na tých, z ktorých obiet žijeme?“
Slávnosť v priamom prenose priniesla Televízia Lux a naživo ju sprostredkovala aj na Facebook-u. Takto mohli mnohí ďalší veriaci na Slovensku mať účasť na tejto slávnosti.
Zdroj: tituszeman.sk
 
Príspevok Vo Vajnoroch oslávili 50 rokov od úmrtia blahoslaveného Titusa Zemana zobrazený najskôr Hlavné správy.