Bratislava 30. marca (TASR/HSP/Foto: screenshot video Lux)
 
Vo veku 104 rokov zomrel otec slovenskej dominikánskej rodiny Akvinas Juraj Gabura. Stalo sa tak v piatok 29. marca približne o 23. h. Informuje o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na svojej webovej stránke

Snímka zo slúženia sv. omše pátrom Akvinasom na lôžku

“Vo štvrtok ešte z lôžka koncelebroval svätú omšu – jeho poslednú večeru,” uviedol kňaz farnosti Bratislava – Kalvária Dominik Roman Letz.
Otec Akvinas bol pravdepodobne najstarším rehoľníkom a kňazom na Slovensku. Narodil sa 17. januára 1915 v Dolnom Kubíne a po maturite v Bratislave vstúpil v roku 1933 do Rehole dominikánov v Olomouci. Po kňazskej vysviacke v roku 1939 pôsobil v Trenčíne. V novembri 1952 bol komunistami odsúdený na doživotie za takzvaný trestný čin velezrady, pretože vyspovedal príslušníkov Bielej légie.
Po ôsmich rokoch väznenia ho prepustili na amnestiu. Pracoval ako robotník a skladník a popritom sa venoval intenzívnemu apoštolátu v rodinách, ako aj ilegálnej obnove dominikánskej rehole na Slovensku. Známy bol tiež pod prívlastkom “tajný apoštol” Bratislavy či otec dominikánskej rodiny na Slovensku.
Jeho život zachytil dokumentárny film Akvinas – svedok viery. V pokročilom veku ho opatrovali sestry dominikánky a františkánky. Ešte stále dokázal spolu s iným kňazom slúžiť svätú omšu. “Neustále sa modlil a svoje utrpenie, ako vravel, vždy premieňal na lásku. Prial si jediné – Čo najpokornejšie sa Pánu Bohu klaňať a čo najvrúcnejšie ho milovať,” uviedla KBS.
Vrúcna modlitba pátra Akvinasa:
http://
Príspevok Vo štvrtok ešte slúžil “poslednú večeru”, dnes už je na Božej pravde. Zomrel “tajný apoštol”, otec slovenskej dominikánskej rodiny páter Akvinas Juraj Gabura zobrazený najskôr Hlavné správy.