Bratislava 24. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)

Vlani vzrástol počet vyplatených garančných dávok. Oproti roku 2018 sa počet vyplatených dávok z garančného poistenia zvýšil o 72 percent, pod čo sa podpísal hlavne zánik siete potravín Kačka. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder

Ilustračné foto

V roku 2019 vyplatila Sociálna poisťovňa celkom 2 972 dávok garančného poistenia s priemernou výškou 2 173,10 eura. Rok predtým vyplatila Sociálna poisťovňa 1 702 takýchto dávok, garančná dávka dosahovala v priemere 1 517,59 eura. V rámci zániku siete potravín Kačka bolo vyplatených jej bývalým zamestnancom vyše 1 900 garančných dávok.

Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca. Poistné z tohto poistenia okrem toho slúži aj na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do druhého dôchodkového piliera.

Zamestnanec v pracovnom pomere, člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, a fyzická osoba, ktorá vykonáva práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, má nárok na jednorazovú dávku garančného poistenia, ak sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť jeho nároky vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj