Kišiňov 27. decembra 2016 (HSP/foto facebook – Vladimir Popov)

V Moldavsku sa po víťazstve opozičného politika Igora Dodona v prezidentských voľbách dejú  mnohé zmeny.  Najnovšie zaujala malá, ale mnohovravná a mnohých potešujúca informácia, že zo sídla nového moldavského prezidenta Dodona odstránili vlajku EÚ.

Na snímke vlajka EÚ už „nezdobí“ priečelie sídla moldavského prezidenta

Na snímke vlajka EÚ už „nezdobí“ priečelie sídla moldavského prezidenta

Vlajku EÚ nemajú v obľube ani mnohí Slováci a občania iných štátov EÚ, ktorí ju považujú za symbol okupačnej mocnosti. Nejde však o jedinú zmenu v Moldavsku. Moldavský politológ Vladimir Bukarskij, člen tímu novozvoleného prezidenta Dodona, uverejnil screen z prezidentskej webovej stránky, ktorý svedčí o tom, že sekcia „Rumunský jazyk“ je na stránke premenovaný na sekciu „Moldavský jazyk“. Ako je známe, predchádzajúca hlava štátu, ako aj „euroatlantička“ Sanduová, ktorá prehrala v prezidentskom súboji s Dodonom, vychádzali z koncepcie, že Moldavčania a Rumuni sú jeden národ, a preto majú aj jeden jazyk – rumunský.  V komentároch k Bukarského oznámeniu čitatelia vyzývajú Dodonov tím, aby sa nezastavil pri tomto kroku, ale aby obnovil používanie cyriliky ako písomnej podoby moldavského jazyka, ktorá sa v Moldavsku nepoužívala len počas ZSSR, ale má tu stáročnú tradíciu.

Nový moldavský prezident nedávno vyhlásil, že už v priebehu nasledujúceho roka plánuje podpísať rámcovú dohodu o spolupráci s Eurázijským ekonomickým zväzom, pretože je to pre štát výhodné. Postoj prezidenta Igora Dodona k EÚ je jasný:  „Ja osobne som euroskeptik. Nemyslím si, že Moldavsko sa stane členom EÚ. A my to ani nepotrebujeme. Máme dohodu o asociácii s EÚ, proti ktorej som vystupoval po celé tie roky.“

Novozvolený  moldavský prezident  kategoricky vystupuje i proti členstvu Moldavska v NATO. Podľa jeho mienky je najlepším riešením pre Moldavsko štatút neutrality. Dodon hovorí, že Moldavsko sa nesmie stať súčasťou geopolitických vojen, ktoré NATO vedie proti Rusku v rámci realizácie  plánu svojho rozširovania na východ: „Nemôže byť ministrom obrany človek, ktorý porušuje ústavu a zaoberá sa iba provokáciami. Minister obrany porušuje ústavu, keď hovorí, že Moldavsko musí vstúpiť do NATO, hoci naša krajina je neutrálna.