Košice 5. decembra 2018 (HSP/TSKE/Foto:Paula Štefanková)
 
Vo farnosti Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi posvätil 2. decembra košický eparcha Milan Chautur CSsR mozaiku Mandylion, ikonu Kristovej tváre, ktorá je umiestnená na priečelí farskej cerkvi. Ikonu vytvoril otec Kamil Dráb CSsR, ikonopisec a zakladateľ Centro Arte. Následnej svätej liturgii predsedal vladyka Milan za účasti kazateľa slávnosti vladyku Mariána Andreja Pacáka CSsR, torontského eparchu z Kanady

Posvätenie novej mozaiky v Spišskej Novej Vsi

Ten v kázni veriacich vyzval k nadobúdaniu Kristovej tváre. Vysvetlil, že dnešný človek je zničený relativizáciou morálnych autorít, konzumom a hľadaním vlastnej realizácie v idoloch tohto sveta. Vzrast a pevnosť je však možné získať zo vzťahu s Kristom, v ktorom sa človek stáva Božím synom. Upozornil, že jedine v utváraní tohto vzťahu sa človek naučí rozlišovať skutočnú krásu, dobro, pravdu a Svätý Duch ho bude viesť ku konaniu v súlade s Božou vôľou.
Slávnostnú archijerejskú liturgiu spevom sprevádzal spišskonovoveský zmiešaný chrámový zbor Megalinarion.
TSKE informoval M. B.
 
Príspevok Vladyka Milan Chautur posvätil novú mozaiku v Spišskej Novej Vsi zobrazený najskôr Hlavné správy.