Bratislava 13. marca 2019 (HSP/Foto:TASR)
 
V posledných dňoch pred prvým kolom volieb prezidenta sa do verejnej debaty zapájajú viacerí poprední predstavitelia cirkvi, aby pripomenuli verejnosti, že kandidáti sú síce v médiách prezentovaní v rôznych svetlách, no dôležité je ich hodnotové ukotvenie v zásadných témach. Podľa Vladyku Milana Chautura – košického eparchu je dôležité aj to, aby ľudia o kandidátoch hovorili sami so sebou a s Bohom vo svojej modlitbe

Na snímke košický eparcha, vladyka Milan Chautur

“Veľa sa toho nahovorilo o voľbách, veľa napočúvalo, veľa naosočovalo.., teraz je čas modliť sa, teda hovoriť s Bohom o jeho “názore” na kandidátov. To aj nás oslobodí od neistoty a napätia, ktoré vytvára momentálna situácia pred voľbami,” uviedol Chautur.
Pravdou podľa neho je, že v Božom pohľade kandidáti nesmú byť v kolízii s Božím zákonom, aby mali zmysel pre zachovanie prirodzeného zákona vloženého do rodiny a do morálneho zákona, hľadajúci spravodlivosť a so zodpovedným prístupom k životu všetkých ľudí.
“To, že niet ideálneho človeka, je pravdou, ale aj kvôli tomu sa je treba modliť, aby nový prezident vládal prispôsobovať svoje myslenie k tomu, čo človeka vedie ku kresťanskému životu u nás a pomaly vrátil vlastnú tvár slovenskému ľudu, lebo on je “tvárou nás všetkých”,” upozornil.

“Žehnám všetkým, ktorí s modlitbou a v zodpovednosti za budúcnosť krajiny pristúpia k voľbám s vedomím, že na “strategické body” na bojišti tohto sveta je potrebné postaviť silné osobnosti, ktoré aj pri “rozkmitanom cunami” tejto doby, zostanú pevnými a stabilnými, lebo od nich závisí, ako obstojí naša krajina,” uviedol v závere vladyka.

 

 
Príspevok Vladyka Milan Chautur: Kandidáti nesmú byť v kolízii s Božím zákonom, najmä pri “rozkmitanom cunami” tejto doby zobrazený najskôr Hlavné správy.