Jankov vŕšok 30. augusta 2017 (HSP/rtps/Foto:rtps.sk-Miro Juriš)

Tak by sa dala zhrnúť jedna časť prejavu Vladimíra Mečiara. Ten „otec – zakladateľ“ súčasnej Slovenskej republiky predniesol pred stovkami zúčastnených občanov pri príležitosti osláv Povstania, ktoré sa uskutočnili na Jankovom Vŕšku pri Uhrovci.
„Otec zakladateľ“ republiky, JUDr. Vladimír Mečiar, Dr. h. c

Róberta Fica v ňom nešetril, hoci volil diplomatické slová. Kritizoval jeho politiku nasadzovania represívnych zložiek štátu (polícia, NAKA, prokuratúra) proti občanom, ktorí majú hoc aj nesprávne názory. Ďalej vyjadril svoj nesúhlas s „jadrovou“ politikou Róberta Fica, je to zničenie slovenskej  štátnosti.
„Ak teda tento vnútorný boj pokračuje, treba ho už skončiť jednoznačným víťazstvom národno – demokratických síl. Deliť sa dnes na profašistických, nefašistických, rôzne snahy vtiahnuť do procesu politického dozrievania a politickej zrelosti orgány činné v trestnom konaní nie je rozumné ani dobré… …ak vláda nevie a nemôže, nech odíde a nechá k moci tých, čo túto situáciu vyriešia. K spokojnosti s daným stavom byť nemôže, aby sa snažili za každú cenu urobiť politické procesy, demonštrovať cez políciu politickú silu a politickú moc.“

Video z prejavu Vladimíra Mečiara

V tejto súvislosti som sa v mysli vrátil do čias vlády Vladimíra Mečiara. Iste tam bolo mnoho vecí kontroverzných ale naozaj si nespomínam na nejaké policajné represálie voči občanom s „nežiaducim“ politickým názorom v tých časoch. Za jeho vlády sloboda slova proste bola.
Vráti sa „otec zakladateľ“ do verejného života aby uchránil Slovenskú republiku pred Róbertom Ficom?
To pokračovalo aj za Dzurindových vlád a o slobodu slova sme začali postupne prichádzať po nástupe Róberta Fica.
Po Vladimírovi Mečiarovi na tribúnu vystúpil ďalší z radu osobností, ktoré boli pri vzniku našej republiky – Jozef Prokeš.
Ten tiež kritizoval odklon vlády Róberta Fica od demokratických princípov. Jeden z mnohých potleskov si vyslúžil, keď z tribúny pozdravil  príslušníkov NAKA monitorujúcich  zhromaždenie.
RNDr. Jozef Prokeš, CSc. (predseda SNS v rokoch 1991 – 1992) kritizoval nedemokratické počínanie vlády Róberta Fic ako aj jeho „jadrovú“ politiku
Vo všetkých vystúpeniach sa prelínala téma Povstania s problémami súčasnosti. Bolo to naozaj zaujímavé a rečníci boli často prerušovaní potleskom od občanov.
Hovorí 93-ročný veterán Povstania
Po návrate domov som na sociálnych sieťach pozrel, ako to šlo v „konkurenčnej“ Bystrici. Prečítal som si reakcie na vyjadrenia prezidenta Andreja Kisku, rovnako ako vyhlásenia Róberta Fica. Ten údajne opäť vyzýval represívne zložky štátu k prenasledovaniu občanov za (hoc aj hlúpy a nesprávny) názor.
A tak mi neostáva nič iné, ako dať „otcovi – zakladateľovi vlasti“ plne za pravdu. Čím skôr vláda Róberta Fica skončí, tým lepšie pre Slovensko. On túto svoju tretiu vládu absolútne nezvláda. A tak tá vnáša toľko zla do spoločnosti, tak extrémne až nenávistne ju rozdeľuje, že sa tým Slovensko dostáva až do stavu studenej občianskej vojny.
Počas prvej časti akcie, pri rodnom dome Ľudovíta Štúra, zbierali podpisy členovia Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Všetko v pohode, kto chcel sa pristavil, kto nechcel, nevšímal si ich. Zlo, nenávisť a nevraživosť asi naozaj prichádza medzi ľudí iba z tribúny, keď sa na ňu postaví tzv. štandardný politik

Obrovský kus práce pri organizácii akcie odviedli Slovenskí branci. To je tá organizácia, po zákaze ktorej volajú naše „intelektuálne elity“

Rodný dom Ľudovíta Štúra

Jankov vŕšok – motorkári prichádzajú

Položenie venca k pamätníku hrdinov Povstania

Čítanie listov od JUDr. Štefana Harabina. Štefan Harabin pokladá zánik slovenskej štátnost i v jadre Únie bez referenda za protiprávny akt

Podľa reakcií publika Vladimír Mečiar presvedčil takmer všetkých prítomných občanov. Mnohí na začiatku, kým ešte nestál na pôdiu, nadšenie neprejavovali. Ale v okamžiku, keď vyzval k potrebe záchrany samostatnosti Slovenska, záchrany demokracie a slobody slova na Slovensku, všetko sa zrazu zmenilo. Mnoho ľudí mu chcelo podať ruku, odfotiť sa s ním. Kto si vyčkal v rade ten sa dočkal. Je to začiatok širokej pronárodnej koalície občanov proti politike Róberta Fica? Kde sa niečo začína, tam sa vždy niečo končí a tento spoločenský pohyb vyzerá na začiatok konca Smeru – SD

A na záver ruskojazyčná kapela
Miroslav Juriš