Bratislava 26. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)

Minister Lajčák vykoná príslušné opatrenia súvisiace so zánikom dohody

Dohoda medzi vládami Českej a Slovenskej federatívnej republiky a Poľskej republiky o bezvízovom styku z 19. mája 1991 zanikne. Schválila to dnes vláda. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (Smer-SD) na základe jej rozhodnutia vykoná príslušné opatrenia súvisiace so zánikom dohody.

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák

Dohoda ustanovujúca podmienky bezvízového styku zanikne k 1. máju 2004, kedy sa stala obsoletnou. Slovenská republika aj Poľská republika vtedy vstúpili do Európskej únie, členstvo garantuje aj právo na slobodný pohyb a pobyt na území členských štátov. Vzhľadom na to zaslala poľská strana Slovensku vo februári 2015 verbálnu nótu, v ktorej navrhla zánik platnosti právneho aktu.

Dohoda, ktorá v minulosti umožňovala občanom štátov vstúpiť a zdržiavať sa na území štátu druhej zmluvnej strany počas troch mesiacov bez víz, zanikne formou výmeny diplomatických nót. V nich zmluvné strany vyjadria svoj zámer ukončiť platnosť dohody.