Bratislava 28. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)
 
Obedmi zadarmo pre všetkých žiakov základných škôl a posledných ročníkov materských škôl sa bude vláda zaoberať na svojom rokovaní v stredu. Okrem toho prerokuje aj zmeny v odmeňovaní poslancov obecných zastupiteľstiev

Na snímke vľavo predseda vlády SR Peter Pellegrini a podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír

Obedy zadarmo by sa mali týkať asi 517.000 detí v školách, a to bez ohľadu na zriaďovateľa. Dotácia má byť v sume 1,20 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.
Na programe budú aj zmeny v odmeňovaní poslancov obecných zastupiteľstiev. “V zákone sa explicitne vyjadruje právomoc starostu určiť plat svojho zástupcu v prípade, že zástupcom starostu je poslanec, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania. Takto určený plat má zohľadniť rozsah výkonu funkcie zástupcu starostu v písomnom poverení,” vysvetlili predkladatelia novely zákona z Mosta-Híd, ktorí zároveň pripomenuli, že v súčasnosti je pre obecného poslanca zavedený strop, teda ročne môže dostať odmenu najviac v sume jednej dvanástiny platu starostu obce. Podľa nich to však nie je správne, lebo niektorí poslanci vykonávajú len čisto poslanecký mandát, iní plnia úlohy aj pri zastupovaní starostu obce, ďalší vykonávajú úkony pri rôznych príležitostiach občianskych obradov.
Vláda bude rozhodovať aj o dvojici poslaneckých návrhov z oblasti školstva. Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve by mala posilniť napĺňanie kompetencií Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) a pomôcť reforme systému výchovného poradenstva a prevencie. Vládny kabinet sa bude zaoberať aj predĺžením prechodného obdobia, v ktorom sa umožní poskytovanie príspevku aj na žiakov v domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
Ministri sa budú na rokovaní zaoberať aj zavedením dvojnásobnej výšky sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa do šiestich rokov. Výška daňového bonusu od 1. januára 2019 by mala byť 22,17 eura mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Výška ročného daňového bonusu má dosiahnuť sumu 266,04 eura na jedno dieťa, pričom sa neprihliada na to, či je dieťa v predškolskom veku alebo staršie. Hlavným účelom predloženého návrhu zákona je zavedenie dvojnásobnej výšky sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa do 6. roku veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti.
 
Príspevok Vláda prerokuje obedy zadarmo a zmeny v odmeňovaní mestských poslancov zobrazený najskôr Hlavné správy.