Bratislava 24. marca 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)
 
Vláda SR by mala mať každoročne povinnosť predkladať do parlamentu správu o skutočných vplyvoch schválených zákonov. Konkrétne tých, pri ktorých aspoň 15 poslancov NR SR hlasovalo proti. S nápadom prichádza opozičná SaS. Zmenu chce dosiahnuť cez novelu zákona o tvorbe právnych predpisov, liberáli ju predložili na najbližšie zasadnutie pléna

Na snímke členovia parlamentu počas voľby

Vládna správa má obsahovať vyhodnotenie skutočného vplyvu schválených zákonov najmä z hľadiska ich dôsledkov na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, ako aj vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Vplyvy právnych noriem na tieto oblasti sa musia uvádzať už v súčasnosti. Podľa SaS však ide často len o odhad, pričom “až s odstupom času spätná kontrola umožní zhodnotiť správnosť týchto očakávaní a odhadov a vytvorí podklad pre možnú korekciu schválenej legislatívy do budúcnosti”.
Autori novely pripomínajú, že v uplynulej dekáde sa na pôde Európskej komisie začala presadzovať agenda lepšej regulácie. “V Slovenskej republike bola do legislatívneho procesu zavedená ako jeho obligatórna súčasť ‘doložka vybraných vplyvov’, v ktorej sú posudzované odhadované vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, ako aj vplyvy na služby pre občana,” upozorňuje SaS, podľa ktorej rovnako dôležitý ako proces tvorby, je aj proces následného hodnotenia skutočných vplyvov.
Aby sa predišlo neúmernému zaťažovaniu administratívneho aparátu ministerstiev, poslanci navrhujú, aby sa následné hodnotenie skutočných vplyvov vykonalo len za podmienky, že pri schvaľovaní daného zákona bolo v treťom čítaní pri hlasovaní o návrhu ako o celku aspoň 15 poslancov proti. To má šetriť kapacity štátneho aparátu a zamerať sa iba na tie zákony, na analýze ktorých je zo strany poslancov preukázateľný dopyt.
 
Príspevok Vláda má každoročne informovať poslancov o skutočných vplyvoch zákonov zobrazený najskôr Hlavné správy.