Dôkazom je aj súboj so Žilinou. Na Žitný ostrov prišla takmer stovka priaznivcov šošonov. Medzi nimi sa objavila aj pár nespratníkov, ktorí sa nevedeli vpratať počas zápasu do kože. Na ihrisko hádzali pivové poháre a zapaľovali zakázanné svetlice. Domáci usporiadatelia za pomoci „sekuriťákov“ však zasiahli veľmi rýchlo. Na rozdiel od minulosti dokonca bez toho, aby došlo k hromadným konfliktom.

Do sektora hostí počas neprístojností vbehla asi dvadsiatka mužov, ktorá nespratníka rýchlo spacifikovala a vytiahol von. Urobili tak profesionálnym spôsobom, pretože ostatní Žilinčania nestihli ani zareagovať a len sa prizerali ako ich „neposlušného“ kolegu odniesli von. Polícia po zápase hriešnikov vyriešila blokovými pokutami.