Bratislava 15. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Miroslav Košírer)

Viac ako polovica sochárskej výzdoby atiky Primaciálneho paláca v Bratislave je obnovená. Práce na pamiatkovej obnove majú pokračovať na jar budúceho roka. Výzdobu atiky reštaurovali pod vedením akademického sochára Ľubomíra Saba. Náklady na opravu sú vo výške 540-tisíc eur. Na reštaurovanie sochárskej výzdoby získalo mesto aj 50-tisícový grant Nadácie VÚB. Informoval o tom hovorca Bratislavy Peter Bubla

Na snímke Primaciálny palác

Aktuálne reštaurátorské práce zamerané na reštaurovanie historických sôch na atike Primaciálneho paláca sa začali 6. marca 2019. Spôsob a rozsah prác pamiatkovej obnovy určil reštaurátorský výskum z roku 2016. „V roku 2018 boli vysúťažené práce a následne začiatkom novembra 2018 zazmluvnená obnova a reštaurovanie atiky a jej sochárskej výzdoby v trvaní 30 mesiacov,“ dodal Bubla.

Predmetom súčasnej opravy atiky je reštaurovanie súsošia kombináciou konzervačnej a rekonštrukčnej metódy. Cieľom je fyzická záchrana originálu a maximálne možné zachovanie autentickej hmotnej a pamiatkovej podstaty. Záchranné opatrenia si vyžiadal predovšetkým značne narušený technický stav. V prvej etape reštaurovania atiky od marca 2019 do konca októbra 2019 bola zrealizovaná severovýchodná časť sochárskej výzdoby atiky: polovica kamenej atikovej balustrády, dve kamenné Vázy, prvé súsošie – Alegória štúdia a vzdelania, druhá socha – Alegória múdrosti, tretia socha – Alegória skromnosti a erb prímasa – arcibiskupský erb.

„Na jar 2020, hneď ako to dovolí počasie, bude opäť postavené lešenie a reštaurátorské práce budú pokračovať. Predpokladaný termín odovzdania celého zreštaurovaného diela je september 2020. Súčasťou odovzdaných prác bude aj záverečná reštaurátorská správa obsahujúca podrobné zdokumentovanie celého priebehu reštaurovania,“ dodal Bubla.

Sochy v 20. storočí reštaurovali viackrát. Prvá obnova po roku 1903, keď mesto získalo budovu paláca do svojho majetku. Ďalšia obnova sa uskutočnila počas prvej republiky, tá však nemala charakter reštaurovania. V roku 1969 výzdobu atiky obnovil sochár Jozef Pospíšil a posledné reštaurovanie sa uskutočnilo v rokoch 1989-90. Od poslednej obnovy teda ubehlo už takmer 30 rokov a tento čas zanechal viditeľné stopy nielen na kamennej hmote sôch, ale aj na ich tiahlovom ukotvení.

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!
Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.
Podporte naše úsilie.

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj