Bratislava 22. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Caban)

Kúpacia sezóna (15.6.-15.9.) sa na Slovensku ešte rozbieha. Počítajú s tým aj prevádzkari, niektorí preto otvoria až na začiatku letných školských prázdnin, na viacerých teraz prebiehajú prípravné práce, informuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Ilustračné foto

Otvorené majú už niektoré sezónne termálne kúpaliská, napríklad v Trnavskom, Nitrianskom, Banskobystrickom kraji. “K začiatku kúpacej sezóny, naopak, nebolo otvorené ani jedno sezónne kúpalisko v okresoch Rožňava, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou, Považská Bystrica a Žiar nad Hronom s výnimkou vodného raja vo Vyhniach,” povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas z ÚVZ SR. Sezóna sa pre nestále počasie v severných regiónoch začne zväčša v júli – tak, ako po minulé roky.
Povolenia na prevádzku dostalo k 16.6. asi sto kúpalísk z vyše 200, vybavuje si ju približne 55 kúpalísk, o schválenie prevádzky nepožiadalo viac ako 30 kúpalísk. “Areály s povolenou prevádzkou mali vyhovujúcu vodu na kúpanie,” ozrejmil Mikas. Hygienici brali do úvahy i stav priestorov a prevádzkový poriadok.
Kvalitu vody nekontrolujú hygienici iba na umelých, ale i prírodných kúpaliskách. Ide o vodné plochy, napríklad jazerá, ktoré majú takisto svojho prevádzkovateľa, návštevníkom ponúka hygienické zázemie či inú vybavenosť. Každoročne je na Slovensku prevádzkovaných asi 20 takýchto plôch, a to po súhlasnom schválení hygienikov, kvalitu vody tam pravidelne kontrolujú.
Ľudia však navštevujú i vodné plochy, ktoré nemajú svojho prevádzkovateľa, k dispozícii tam zväčšia nie sú ani toalety. V jazyku hygienikov ide o vodné plochy s takzvanou neorganizovanou rekreáciou. Aj do týchto miest chodia kontrolovať vodu, riadia sa návštevnosťou takýchto lokalít.
Úrady zdravia schválili už prevádzku siedmim prírodným kúpaliskám, ide o Zlaté piesky, Slnečné jazerá – Senec, Ružiná – pri obci Divín, Pláž Ormet – Teplý vrch, Pláž Drieňok – Teplý vrch, Plážové kúpalisko – jazero Banská Bystrica, Veľká Domaša – Valkov.
V štádiu príprav schvaľovania sú vodné plochy Kuchajda, Vinianske jazero, Zemplínska šírava – Hôrka, Zemplínska šírava – Medvedia hora, Zemplínska šírava – Kamenec, Veľká Domaša – Tíšava.
Vyhovujúcu kvalitu vody potvrdili hygienici aj na navštevovaných plochách s neorganizovanou rekreáciou. Ide o Rusovce-Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Šulianske jazero Apáli – mŕtve rameno Váhu, Štrkoviskové jazero Kava – Komárno, Počúvadlianske jazero, Vindšachtské jazero, Veľké Kolpašské jazero, Vodná nádrž Ružiná – pri obci Ružiná, Pod Bukovcom, PK Jazero Košice, Ružín v okrese Košice, Jazero Úhorná, Turzovské jazero.
Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku možno nájsť na webovej stránke ÚVZ SR a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.