Bratislava 12. augusta 2018 (TASR)
 
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave budú od jesene spolupracovať na spoločnom projekte. Agentúra na podporu výskumu a vývoja vybrala a schválila financovanie ich spoločného projektu s názvom Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

Na snímke predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák

“Naším zámerom je pozrieť sa na našu legislatívu inak, komplexne, po prvý raz v tejto oblasti prepojíme prax s vedou a výskumom. A keďže sme v európskom priestore, v kontexte európskeho práva budeme hľadať ďalšie návrhy na vylepšenie našej legislatívy,” vysvetlil predseda ÚVO Miroslav Hlivák.
Projekt poskytne návrhy a odporúčania najmä v troch vybraných okruhoch. “Zameriame sa na právnu úpravu súťažných podkladov a súťažných podmienok, na deformity trhu spôsobené verejnoprávnymi subjektmi a na procesy vo verejnom obstarávaní. Zjednodušene povedané, budeme identifikovať zlyhania v týchto troch okruhoch z pohľadu slovenskej aj európskej legislatívy a potom budeme definovať, aký vplyv tieto zlyhania majú na efektívne fungovanie verejného obstarávania a plnenie jeho funkcií,” uviedol prodekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského Ondrej Blažo. Podľa dekana právnickej fakulty Eduarda Burdu je spoločenskou úlohou fakulty poskytovať prostredníctvom výskumu tímov odborné návrhy pre zlepšenie právneho prostredia založené na aktuálnych vedeckých poznatkoch.
Projekt ÚVO a Právnickej fakulty Univerzity Komenského je pokračovaním spolupráce, ktorú obe strany nadviazali v januári tohto roka. “Teší ma, že aj počas tohto vedeckého výskumu sa budú hľadať odpovede aj na také otázky, ako sú princípy a zásady verejného obstarávania a napĺňanie požiadavky na dobrú správu. Verím, že poctivou prácou sa nám postupne podarí zmeniť vnímanie problematiky verejného obstarávania na Slovensku, že už nebude vnímané len negatívne,” uzavrel Hlivák.
 
Príspevok Verejné obstarávanie sa od jesene stane súčasťou vedy zobrazený najskôr Hlavné správy.