Bratislava 30. marca 2018 (HSP/Foto: TASR – Milan Kapusta)
 
Dnes slávia kresťania druhý deň veľkonočného trojdnia. Veľký piatok je dňom, kedy si na celom svete pripomínajú umučenie a smrť Ježiša Krista na kríži na hore Golgota. Počas tohto dňa sa zachováva prísny pôst a keďže ide o deň utrpenia, v chrámoch sa dnes neslúži svätá omša

Zo živej krížovej cesty na Veľký piatok

 
Čo je zmyslom pôstu počas Veľkého piatka? Odpoveď nám dáva Matúšovo evanjelium v kapitole 9: „… keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.“ Tieto Ježišove slová sa od najstarších čias týkali Veľkého piatka. Neskôr ten istý pôst pridali aj na začiatok Veľkého pôstu – Popolcovú stredu.
Počas Veľkého piatka sa zachováva prísny pôst. Podmienky dodržiavania pôstu sú špecifikované v Katechizme katolíckej cirkvi: Kán. 1251: Zdržiavanie sa jedenia mäsa alebo iného pokrmu podľa predpisov Konferencie biskupov sa má zachovať každý piatok roka, ak nepripadá naň niektorý deň, uvedený medzi slávnosťami; avšak zdržiavanie sa mäsa a pôst (prísny) sa má zachovať na Popolcovú stredu a Piatok umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista (Veľký piatok).
Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon pôstu (prísny) však zaväzuje všetkých plnoletých (myslí sa od 18. roka) až do začatia šesťdesiateho roka života. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.
Pri dodržiavaní pôstu platia aj výnimky. V prípade tehotných žien a matiek, ktoré dojčia svoje deti, o nutnosti jesť viackrát počas dňa rozhodne lekár, pretože pôst nikdy nejde proti zdraviu a rozumu. Pod zakázaným mäsom máme rozumieť mäso teplokrvných zvierat, teda mäso chladnokrvných zvierat je dovolené (napr. ryby). Prísny pôst znamená iba raz do dňa sa do sýtosti najesť. Na raňajky a večeru možno niečo zjesť (menej ako obyčajne), ale tekutiny (káva, čaj, voda,..) je možné piť kedykoľvek.
Ak by niekto mal veľkú ťažkosť zachovať deň pokánia, môže v jednotlivých prípadoch udeliť farár dišpenz od zachovania dňa pokánia, alebo zmeniť za iné nábožné skutky (kánon 1245). Je nepravdepodobné, aby sa to vzťahovalo na Popolcovú stredu a Veľký piatok. Na jednotlivé prípady stačí rozumné riešenie.
 
Nevedomé požitie mäsa počas Veľkého piatka
Čo v prípade ak niekto ochutná na Veľký piatok mäso nevedome? Príklad z bežného života: zákazník od rána dodržiaval pôst, avšak predpoludním sa vybral kúpiť mäso na posvätenie jedál. Jeho známy mäsiar postupoval ako bežne a pri výbere klobásy mu dal kúsok ochutnať. Zákazník, keďže je zvyknutý na takýto postup jeho známeho, kúsok zjedol. Až následne si obaja uvedomili, že je Veľký piatok. Čo v takomto prípade? Môže zákazník pristúpiť k sviatosti eucharistie? Nevedomosť hriechu nečiní! Teda hriech nie je, ale je vhodné dobrovoľne si uložiť pôst a dodržať ho celý deň, napr. aj počas Bielej soboty, kedy to nie je prikázané.
Na východe Slovenska je ale zvyk, že ľudia na Bielu sobotu posväcujú jedlá. Kedy cirkev odporúča konzumovať tieto jedlá? Je to zvyk požehnávania veľkonočných jedál. Patria na veľkonočný stôl, teda už po skončení obradov na Veľkonočnú sobotu.
 
Odpustky
Avšak Veľká noc nie je o jedle. Počas veľkonočných sviatkov môžu veriaci získať úplné odpustky. Človek ak zhreší, následne svoj hriech pri spovedi vyzná, Boh mu ho skrze spovedníka odpustí, avšak zostáva mu trest. Nezostáva mu ale večný trest – peklo, ale zostávajú dočasné tresty (po smrti očistec), ktoré slúžia na výstrahu a ochranu pred novými hriechmi. Ich odpustenie môžeme dosiahnuť dobrými skutkami, medzi ktoré patria aj odpustky.
 
K získaniu odpustkov počas Veľkonočných sviatkov je potrebné vykonať nasledovné:
–     vzbudiť si úmysel získať odpustky
–     pristúpiť k sviatosti zmierenia
–     vzbudiť si rozhodnutie viac nehrešiť (vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu)
–     prijať Telo Kristovo (sv. prijímanie)
–     pomodliť sa modlitbu na úmysel Sv. Otca (napríklad Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu)
–     vykonať určený skutok, ktorým je:
Veľkonočné Trojdnie:

  • Zelený štvrtok – pri verejnej poklone Najsvätejšej Sviatosti (adorácii) sa zúčastniť recitovania alebo spevu hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu),
  • Veľký piatok – nábožná účasť poklone krížu pri obradoch Veľkého piatka,
  • Veľkonočná vigília (vzkriesenie) – obnovenie krstných sľubov

 
Príspevok Veľký piatok: Umučenie a smrť Ježiša Krista na kríži prežívame telom i dušou zobrazený najskôr Hlavné správy.