Washington 4. októbra 2018 (HSP/Sputnik/Foto:pxhere)
 
Vedci z Washingtonskej univerzity a Carnegie-Mellonovej univerzity vytvorili rozhranie BrainNet, ktoré umožňuje spojiť mozgy niekoľkých ľudí do jednej siete a kolektívne tak riešiť problémy. Vedci o tom informovali v Preprint, ktorý bol zverejnený na úložisku arxiv

Ilustračné foto

BrainNet sa skladá z elektroencefalografu (EEG) pre čítanie nervových signálov a transkraniálneho magnetického stimulátora, ktorý umožňuje neinvazívnu stimuláciu mozgovej kôry. Daného experimentu sa zúčastnilo celkom 15 dobrovoľníkov, ktorí boli rozdelení do piatich skupín po troch ľuďoch. Účastníci experimentu boli požiadaní, aby si zahrali hru pripomínajúcu Tetris. Dvaja dobrovoľníci sa museli rozhodnúť (tzv. odosielatelia), či sa má zariadenie otočiť o 180 stupňov, aby sa vyrovnalo. Pritom sa pozerali na jednu z dvoch LED diód. Tá jasnejšie znamenala áno, druhá potom nie. Vizuálna stimulácia generovala v mozgu signál, ktorý bol ľahko prečítaný EEG.
Ich nervové signály boli dešifrované, aby určili ich riešenie. To bolo následné odoslanie cez internet do mozgu tretieho účastníka (tzv. príjemcu), ktorý nevidel na obrazovku s danou hrou.
Každá trojica vykonala celkom 16 pokusov, pričom jednotlivé bloky mali náhodnú pozíciu. Na prenos informácií vedci vykonali magnetickú stimuláciu tylového okcipitálneho laloku mozgovej hemisféry. Príjemca sa rozhodol, čo urobí ďalej na základe toho, či videl či nevidel fosfén (jasný záblesk), ktorý táto stimulácia spôsobila. Fosfén pritom vznikal len vtedy, ak bola intenzita stimulácie nad určitú hranicu.
Vyšlo najavo, že výkon každej trojice bol nad úrovňou 50%. V súčasnej dobe majú vedci v pláne, že použijú funkčnú magneticko-rezonančnú tomografiu k tomu, aby v danom experimente prekonali obmedzenie množstva informácií na jeden bit.
 
Príspevok Vedci vytvorili spoločnú inteligenciu z ľudských mozgov zobrazený najskôr Hlavné správy.