Vedci varujú pred prílišným “umelým svetlom” na Zemi

Berlín 25. novembra 2017 (HSP/RT/Foto:Pexels)
 
Nová štúdia uskutočnená pomocou satelitných údajov ukazuje, že umelé osvetlenie je čoraz jasnejšie. Údaje naznačujú, že narúšajú ekologický poriadok, ktorý predtým závisel od prirodzených svetelných zdrojov, ako je Mesiac
 
Medzinárodná štúdia pod vedením Christophera Kyba z nemeckého výskumného centra GFZ pre geovedy sleduje negatívny trend, ktorý má dôsledky na zdravie ľudí a životné prostredie. Svetelné znečistenie, ktoré ľudia vytvárajú, môžu ovplyvniť živé bytosti, pretože sa podľa štúdie vyvinuli v súlade s bežným cyklom denného a nočného života. To je spôsobené tým, že hlavný zdroj svetla v noci by mal pochádzať len z Mesiaca, alebo z iných zdrojov, ako sú polárne žiary, sopky a požiare.
Medzinárodný tím vedcov použil satelitný senzor Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS), ktorý skúmal, či ľudský dopyt po svetle stúpa alebo je vyrovnaný. Výskumníci študovali údaje z októbrových správ od roku 2012 do roku 2016 a zistili, že umelo osvetlená časť povrchu Zeme naďalej rastie približne o 2,2 percenta ročne. Počas toho istého obdobia sa žiarivosť Zeme taktiež zvyšovala o 1,8 percenta ročne.
Rast bol najrýchlejší v rozvojových regiónoch, ako je Afrika, Ázia a Južná Amerika. Avšak krajiny, ktoré už boli jasne osvetlené, napríklad USA a Španielsko, sa ukázali ako stabilné. Malý počet vojnových krajín ako Jemen a Sýria zaznamenali pokles umelo osvetlených území.
Ale dokonca aj v jasne osvetlených krajinách, ktoré sa zdajú byť stabilné, výskumníci predpokladajú rast úrovne osvetlenia. Dôvodom je nahrádzanie žltooranžových sodíkových lámp účinnejšími a energeticky úspornejšími LED svetlami.
Nadmerné umelé osvetlenie môže vytvoriť mnoho problémov. Podľa štúdie sa môžu objaviť špecifické zdravotné problémy, ako je diabetes, obezita a príznaky podobné depresii. Popri ľuďoch môže mať nadmerné používanie umelého svetla aj negatívny vplyv na rastliny a mikróby. Štúdia poukazuje na to, že 30 percent stavovcov a viac ako 60 percent bezstavovcov je nočných.
“Z vývojového hľadiska je dnes nočné umelé svetlo veľký stresor,” uviedol Franz Holker z Leibnizovho inštitútu pre sladkovodnú ekológiu a vnútrozemský rybolov, jeden z autorov štúdie, pre Los Angeles Times. “Problémom je, že svetlo bolo zavedené na miesta, časy a intenzity, pri ktorých sa prirodzene nevyskytuje, a mnoho organizmov nemalo šancu prispôsobiť sa tomuto novému stresoru.”
Holker hovorí, že prevažne nový fenomén umelého svetla “ohrozuje biodiverzitu prostredníctvom zmenených nočných návykov, ako sú reprodukčné alebo migračné modely mnohých rôznych druhov: hmyz, obojživelníky, ryby, vtáky, netopiere a iné zvieratá.” Dodal, že aj ľudia sú ovplyvnení umelým svetlom, pretože existujú určité fyziologické procesy, ktoré sa vyskytujú počas dňa a iné, ktoré sa dejú v noci, a tieto procesy často pracujú proti sebe.
Keďže štúdia naznačuje, že súčasné trendy smerujú nesprávnym smerom, Christopher Kyba uviedol, že existuje niekoľko možných riešení, ktoré by ich mohli prekonať. Povedal, že používanie LED, ktoré nevyžarujú modré svetlo, je pre ľudí lepšou voľbou. Tiež je potrebné zvážiť, či existujú spôsoby, ako umiestniť a spravovať existujúce svetelné zdroje, ako sú lampy na parkoviskách.

ZDROJ >>

Komentujte :)