Oxford 22. septembra 2017 (HSP/Foto: TASR/AP- Sebastian Scheiner)

Vedci z Bodleyho knižníc Oxfordskej univerzity našli v indickom rukopise dôkaz, že sa nula používala v záznamoch ešte skôr, ako bolo doteraz známe
Ilustračné foto

Rukopis (manuskript) napísaný v sanskrite bol nájdený ešte v roku 1881 na poli istého roľníka v dedine Bachšali blízko pakistanského Péšaváru. Do Bodleyho knižníc sa dostal v roku 1902. Rádiokarbónová metóda určila jeho datovanie do 3. alebo do 4. storočia.
Ide o najstarší indický matematický text, obsahujúci súbor pravidiel z aritmetiky, algebry a geometrie vrátane ich overenia pomocou názorných riešení väčšiny príkladov. Používajú sa výpočty výnosov a výdavkov, či úročenia, zisku a straty, ďalej tiež zlomky, plošné miery, trojčlenka, súčet určitých komplexných sérií, jednoduché rovnice, simultánne lineárne rovnice, kvadratické rovnice, neurčité rovnice druhého stupňa, rôzne merania a ďalšie matematické úkony.

Vedci však zistili aj to, že text obsahuje viackrát symbol “nuly” alebo “nič”. Takže sa stáva zároveň aj najstarším dôkazom zaznamenania nuly, pretože o niekoľko storočia predchádza doteraz známemu najstaršiemu zaznamenaniu z 9. storočia na stene chrámu v Gwaliore v meste Madhjapradéš.
Nula bola široko používaná ako zástupný symbol v číselnom systéme mnohých starovekých kultúr, okrem Indie aj u starých Mayov (symbol podobný mušli) a Babylončanov (symbol dvojitého klinu). Ale nulový symbol v podobe jednoduchej bodky v rukopise z Bachšali viedol k vytvoreniu aj prázdneho vnútra, čiže je to počiatok symbolu nuly, ktorý používame v súčasnosti. K tejto premene podľa známych poznatkov došlo v roku 628, kedy indický astronóm a matematik Brahmagupta vo svojom spise s názvom Brahmasphutasiddhanta prvýkrát chápal nulu ako číslo.

Marcus du Sautoy, profesor matematiky na Oxfordskej univerzite, k tomu povedal: “Dnes považujeme za samozrejmosť, že koncept nuly sa používa na celom svete a je kľúčovým stavebným kameňom digitálneho sveta. Vytvorenie nuly ako čísla samo osebe, ktoré sa vyvinulo zo symbolu bodky, nájdenej v rukopise Bachšali, bol jedným z najväčších prelomov v dejinách matematiky. Teraz vieme, že už v 3. storočí matematici v Indii zasadili semeno myšlienky, ktoré sa neskôr stalo takým základom pre moderný svet.”
To, že pojem “nuly” alebo “ničoho” sa vyvinul práve v starovekej Indii, “vyplýva z kultúry, ktorá sa zaoberala pojmom prázdnoty a nekonečna”, vysvetľuje Du Sautoy. Starovekí Gréci však nemali žiadny symbol pre nulu, pretože “oni nepotrebovali číslo na vyjadrenie ničoho”.