Bratislava 10. septembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)
 
Pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia bol vyhlásený, aby sme si pripomínali, že príslušníci žiadneho národa nesmú pripravovať príslušníkov iných národov o životný priestor, dôstojnosť, slobodu či holý život. Žiadna ideológia sa nesmie stať dôvodom, aby jeden národ žil a profitoval na úkor iných a obmedzoval ich právo na slobodný život v ich vlasti.

Snímka z pietneho aktu pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia 7. septembra 2018 na Rybnom námestí v Bratislave

Pamätný deň bol vyhlásený ako pripomienka toho, že pred 77 rokmi vláda vojnovej Slovenskej republiky, inšpirovaná nacistickými Norimberskými zákonmi, vyhlásila tzv. Židovský kódex, podľa ktorého občania a občianky židovskej národnosti boli vyhlásení za menejcenných a boli vystavení prenasledovaniu, diskriminácii a deportáciám do koncentračných táborov.
Národná rada SR schválila 9. september za nový pamätný deň v októbri 2001, keď návrh predložil vtedy nezávislý poslanec Robert Fico s tým, že si treba stále pripomínať obete holokaustu a bojovať proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a všetkým formám útlaku a diskriminácie. Fico si osvojil návrh bývalého prezidenta SR Rudolfa Schustera, ktorý ako prezident prisľúbil počas oficiálnej návštevy Izraela vo februári 2000, že bude presadzovať schválenie takéhoto pamätného dňa.
Pozitívny obsah tohto posolstva je dôležitý aj dnes: rovnosť všetkých ľudí, spoločenstiev i celých národov. Pripomína nám, že pre rozdielnu národnosť či rasu sa nemáme nenávidieť a ubližovať si, ale máme rešpektovať svoje odlišnosti a chápať právo odlišných jednotlivcov i celých komunít žiť vo svojej vlasti svojím spôsobom života, bez toho, aby to bolo na úkor iných. Každý národ je jedinečný a treba mať úctu k jeho kultúre, histórii a právu na existenciu a slobodný rozvoj v jeho prirodzenom teritóriu.
Na preľudnenej planéte plnej environmentálnych a iných hrozieb niet iného pozitívneho riešenia, než aby sa ľudia, komunity a národy navzájom rešpektovali a dodržiavali pravidlá, z ktorých najdôležitejším je uznanie vzájomnej rovnosti a práva na domov, na svoj tradičný, slobodný a pokojný život vo svojej vlasti, bez útlaku, vykorisťovania či vyháňania.
Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia je dňom, keď by sme si mali spomenúť na všetky nevinné obete rasových útokov a odsúdiť všetky formy rasizmu a skrytého rasizmu. A predovšetkým tie, ktoré sú v dnešnom svete aktuálne, nebezpečné a rozšírené: napríklad rôzne zákerné formy neokolonializmu, ktorý ničí etniká a tradičné spoločenstvá krajín najmä tretieho sveta, diaľkové ovládanie národov a ich decimovanie finančnými, ekonomickými, environmentálnymi nástrojmi, imperiálne vojny namierené proti zvrchovanej moci nezávislých národov, falošná politická korektnosť, ktorá nedovoľuje otvorene pomenovať niektoré fenomény rasizmu, ohrozovanie tradičných spoločenstiev masovou migráciou a v neposlednom rade rasová demagógia, ktorú si ako zaklínadlo sprivatizovali určité kruhy rasistov a zneužívajú ju ako nástroj na potláčanie iných etník.
Aj v Talmude sa píše: kto zachráni jeden život, akoby zachránil celé ľudstvo. Každá jedna obeť sa počíta a hoci spôsoby, akými sa dá ubližovať a zabíjať sú rôzne, výsledný efekt je rovnaký: mŕtvy Žid, Palestínčan, Slovák, Sýrčan, Američan či Rus sú si rovní – to je jedna z mála vecí, o ktorých nemožno pochybovať. Rasizmus je odporný v každej podobe a najviac vtedy, ak sa maskuje ako boj proti rasizmu.
Ivan Lehotský
 
Príspevok Včera bol pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia, príležitosť pripomenúť si, že všetky národy sú si rovné a majú rovnaké práva zobrazený najskôr Hlavné správy.