Za uznesenie hlasovalo 105 krajín, proti sa ich vyslovilo 15 a ďalších 52 sa hlasovania zdržalo. K prijatiu rezolúcie došlo aj napriek dôrazným námietkam Sýrie a jej spojenca Ruska. Zástupcovia oboch štátov obvinili Valné zhromaždenie zo zasahovania do práce Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN).

Prijatá rezolúcia zdôrazňuje potrebu vytvorenia nového orgánu, ktorý bude postupovať v „tesnej koordinácii“ s nezávislou komisiou zriadenou Radou OSN pre ľudské práva (UNHRC). Tá tvrdí, že páchanie vojnových zločinov je v Sýrii mimoriadne rozšírené. Sýrsky veľvyslanec pri OSN Bašár Džaafarí označil rezolúciu za protizákonnú a vyhlásil ju za „bezprostredné ohrozenie riešenia“ viac ako päť rokov trvajúceho sýrskeho konfliktu.