Moskva, 22. marca 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)
 
Politológ Valerij Pjakin vo svojom komentári hovoril o najnovšom zdroji energie, ktorý vyvinuli v Rusku, o rozhovore Putina pre NBC, o snahách „majdanizovať“ Česko a Slovensko, o Grugininových účtoch vo Švajčiarsku a na iné témy.
Ponúkame našim čitateľom videozáznam tohto rozhovoru a jeho prepis. Český preklad bol zverejnený na portáli http://leva-net.webnode.cz.

Na snímke politológ Valerij Pjakin

00:19
Náš minulý pořad Otázka-odpověď byl věnován především Putinovu poselství a na našem kanálu na YouTube k tomu přicházely komentáře, tady je jeden z nich od Stanislava Medvěděva.
Dokonce ani vy, Valeriji Viktoroviči, jste nepochopil hlavní událost. Smějete se hlouposti jiných a sám? To hlavní, co řekl Putin celému světu, bylo, že máme takový zdroj energie, který nemá nikdo na celém světě. Cožpak jste to nepochopil? Vždyť naši vyvinuli jadernou baterii! Putin sám řekl, že je stokrát menší než reaktor ponorky a dvě stě krát výkonnější. On řekl, že raketa může v atmosféře létat jakkoliv dlouho, to znamená, že nepotřebuje palivo. A to prý jste analytik. Chápete vůbec, co to znamená? To jsou vlaky poháněné věčným palivem, elektromobily bez nabíjení a tak dále. A to hlavní! Letadla bez leteckého petroleje. To znamená té ropy, kvůli které Američané bojují po celém světě.
Nu což, asi se budu muset kát, ale já nebudu. Ta otázka je sama o sobě dětská. Ten člověk žije v jakémsi vlastním vymyšleném světě, a proto to vidí takto. Ale tato otázka nám umožňuje vrátit se k jiné velice důležité otázce, kterou jsme v podstatě v minulém pořadu v odpovědích neprobrali, v minulé Otázce-odpovědi.
Byla tam otázka: Jak to, že globální prediktor dovolil Rusku vytvořit takové zbraně, založené na nových fyzikálních principech? A to je právě ta hlavní věc. A co se týká té otázky, co je k tomu možné říci?
V roce 1775 přijala pařížská akademie věd rozhodnutí, že už dál nebude hodnotit návrhy na vytvoření perpetua mobile. Tento datum se stal přelomovou událostí, kdy na základě strukturního řízení začala být všemi státy i národy blokována možnost, aby lidstvo získalo takové zdroje energie, které by mohly podnítit nový skok ve vývoji lidstva a v podstatě ho dostat z podřízenosti. Do určité míry to má své odůvodnění. Není totiž možné dávat zbraně do rukou nerozumným bytostem.
Na internetu je dost videí, kde vojáci mírotvorných sil v Africe z legrace dají samopal opici, a potom nestačí utíkat, protože opice z něho s gustem střílí. Ona totiž nechápe, že tou střelbou z něho může zabít dokonce i sama sebe. Takže vojáci před ní utíkají. Proto od roku 1775 globální prediktor na úrovni všech států, strukturního řízení všech států, začal bránit tomu, aby se ve společnosti objevil alternativní zdroj, alternativní v tom smyslu, že existují pouze povolené způsoby získávání energie, které jsou zaváděny po celém světě.
Všechny alternativní způsoby (získávání energie) začaly být blokovány různými variantami. Ale nehledě na to, že již tehdy, v tom roce 1775 přijala pařížská akademie věd takové rozhodnutí, patentové úřady různých států i nadále přijímají takové žádosti o vydání patentů s výhradou, že to není kvůli tomu, že by to bylo reálně možné, ale kvůli posouzení vědeckých novinek. Oni totiž potřebují sledovat, kdo na co přišel, kdo se v možnostech získávání energie ve světě dostal na jakou úroveň. To právě tohle je zapotřebí kontrolovat. A proč o tom mluvím?
Už v 18. století bylo očividné, že existují zdroje neomezené energie. Proto bylo již v 18. století přijato rozhodnutí, že tyto věci je nutné maximálním způsobem brzdit a zpomalovat. Jak to probíhá, můžeme uvidět na příkladu Nikoly Tesly. Už na začátku 20. století experimentoval s různými zdroji energie, s přenosem energie na velké vzdálenosti, s bezdrátovým přenosem energie na velké vzdálenosti. Jeho automobil bez dobíjení jezdil několik let. Dokonce i tu událost z roku 1908 s Tunguzským meteoritem někteří výzkumníci spojují s experimenty prováděnými Teslou. A čím to skončilo? Ničím. Všechno to bylo ututláno a …
– Zameteno pod koberec?
– Ano, zameteno pod koberec a žádný stát na světě to nevyužil. Cožpak by se USA, ze kterých udělali světového pohlavára, nehodily takové zdroje energie? Hodily. Tak proč globální prediktor ze všech sil brzdí rozvoj, vědeckotechnický rozvoj lidstva?
 
On to dělá proto, že se sám stal rukojmím nastalé situace. Veškeré strukturní i bezstrukturní řízení světa, celý světový řád, omlouvám se za určitou tautologii (použití více slov téhož významu). Celý světový řád je vybudován tak, aby blokoval tu možnost, že by si lidé osvojili svůj genetický potenciál. A dát to jako granát nebo zbraň do rukou lidem, kteří to nedokáží využít k bohulibým účelům, je stejné, jako dát opici do ruky granát.
Globální prediktor si uvědomuje, že sám se z této planety nedokáže dostat, a proto je nucen to brzdit.
Ještě jednou zopakuji, že aby sám mohl vládnout světu, potřebuje, aby se neustále obnovovaly nelidské typy struktury psychiky. A tak přestože by si sám přál žít v pohodlí, nemůže lidským bytostem s nelidským typem struktury psychiky umožnit používat nevyčerpatelné zdroje energie, protože by to takové lidstvo použilo stejně jako opice granát. Došlo by ke globálnímu kataklyzmatu. Proto ta otázka nestojí tak, zda se někomu podaří dostat se k takovým zdrojům energie, ale co bude komu v tomto ohledu povoleno.
Poselství od globálního prediktoru oznámené ruským prezidentem
A v dané situaci, když jsem mluvil o třetí části prezidentova poselství, o té vojensko-technické, tak šlo o poselství od globálního prediktoru oznámené ruským prezidentem, o poselství americké státní elitě a státním elitám ve světě orientovaným na americkou státní elitu, to znamená pindosům a podpindosníkům v celém světě.
To jim to bylo určeno! „Buď se konečně uklidníte, nebo si to s vámi vyřídíme se vším všudy.“ Rusko má možnost operovat těmito druhy energie. My také můžeme přistoupit na dohodu a povolit to. To ale vůbec neznamená, že už jsme dostali povolení od globálního prediktoru na využití takové energetiky. Vůbec to neznamená, že si v tomto ohledu můžeme dělat, co chceme.
A znovu opakuji, že využívat to bude možné až poté, kdy bude svět dokonalejší, rozvinutější, až bude lidský typ struktury psychiky tím převládajícím, potom bude moci společnost tyto zdroje energie začít využívat. Právě to je tím základem.
A ohlášení této třetí části znamená, že jsme na cestě, že jsme tím nejsuverénnějším státem na světě.
Pohlavárem světa jsou USA plnící roli světového četníka. Toto centrum koncentrace řízení je teď převáděno do Číny. Dokonce ani Velká Británie jako impérium, nad kterým nezapadá slunce, není suverénní v takovém rozsahu, v jakém je suverénní Rusko, přestože strukturně je ještě v mnohém řízeno státní elitou USA. Takže k čemu zde došlo?
 
Došlo k oznámení, že jestliže se nezklidní, tak Rusko půjde nahoru a pozvedat se bude na těchto základech. Už teď má zbraně založené na nových fyzikálních principech. „A jestliže ještě přimhouříme oko nad tím, že budou čerpat energii z nevyčerpatelných zdrojů, tak to pro vás nedopadne dobře, budete nahraní.“ To je to, oč jde a ne o to, že jsem si něčeho nepovšimnul či opominul. To, co dovolil globální prediktor, je daleko závažnější věc.
 
A skutečnost, že existují nevyčerpatelné zdroje energie, ke kterým má lidstvo přístup? Vždyť už v 18. století proti tomu začali strukturně bojovat.
A s ohledem na polithňupy, těm se nevysmívám, nad tím se mi chce plakat, že to jsou lidé s takovým chápáním, kteří formují veřejné mínění a to hlavní, že radí ve věci řízení státu. Přece máme daleko více lidí, kteří reálně něco chápou, něco umí a vědí, než ti, kteří běhají z pořadu do pořadu a zabývají se takříkajíc elitním poradenstvím klanově-korporativních skupin.
12:25
Ještě toho 1. března, a potom také hned 2. března jak je všem známo, poskytnul Putin rozhovor americkému televiznímu kanálu NBC. V souvislosti s tím tu mám otázku od Maxima a Jevgenije. Valeriji Viktoroviči, co je zač ten americký kanál NBC a ta novinářka Megyn Kellyová, že jim poskytují přístup k Putinovi a takové časové rozsahy pro rozhovor?
A ještě vás prosí okomentovat samotný rozhovor s Putinem. Kellyová se obrazně řečeno vrhala na Putina, útočila na něj, co vyvolalo takovou agresi?
Víte, u nás si teď z Kellyové všichni dělají legraci, všichni se jí smějí…
– Máte na mysli v Rusku?
– Ano, v Rusku.
V USA je ta situace jiná. Já vysvětlím, proč útočila právě z toho hlediska USA.
 
A u nás v Rusku: „Cha, cha, chi, chi, učiněná husa, úplně neschopná…“ Ve skutečnosti zopakuji to, co jsem říkal před rokem po tom rozhovoru poskytnutém po skončení Petrohradského fóra, kde dělala moderátorku. Jedná se o kovanou profesionálku v práci s informacemi. A já neznám takového politického činitele v Rusku, který by ji dokázal zvládnout a navíc s takovou kvalitou jako Putin, který předvedl, na jaké úrovni ona pracuje. Takové tu prostě nemáme.
A když se na ten rozhovor dívají tak všichni… Víte, lidé mají tendenci identifikovat se při pohledu na film s kladným a nejsilnějším filmovým hrdinou. Stejné je to zde: „Putin jí dal co proto.“ A vy byste to dokázali? Já řeknu, že prostě neznám takového politického činitele v Rusku, který by zvládnul její nápor, a kterého by ona nedokázala znemožnit, jako to dokáže se všemi v USA.
Jádro celé té věci je v něčem jiném, kde zcela konkrétně prohrála. Ona má problém za prvé v tom, že je produktem amerického vzdělávacího systému. To znamená, že je absolutně nevzdělaná. Všechno, co ona zná a umí, se zakládá na jejím živelném sebevzdělávání. Od Boha jí byla dána schopnost pracovat s informacemi a ona ji uplatňuje. Jenže ji uplatňuje, jak v podstatě Putin řekl, ničemnými prostředky. Ale v davo-elitářské společnosti, a obzvláště v USA, si dokáže poradit s každým, protože ty signály, které ona vysílá, mají v logice věcí, které se rozumějí samo sebou, vést člověka v jeho úvahách po té pěšince, po které ho povede tam, kam se jí zachce.
Putin jí srážel ještě v rozletu, než se vůbec stačila rozjet. Ale ty její útoky byly velmi silné. Na čem se zakládá ta její sveřepost? Kdy pokládala stále stejnou otázku? Až to všem připadalo směšné? Putin tam seděl: „Pochopte to, poslouchejte, co říkám.“ Takže na čem se ta sveřepost zakládá? To, co je pro ni na prvním místě a nejdůležitější, je skutečnost, že po prvním rozhovoru s ním, bylo její publikum rozčarované. Měli za to, že Putinovi schválně nahrávala. Nedokázala ho znemožnit.
Americkému publiku není možné vysvětlit, absolutně jim není možné vysvětlit, že Putin je natolik moudrý. Obyčejný ruský lídr a moudrý? Všichni ostatní, kteří nebyli jako Putin, Stalin, Petr I., Mikuláš I. či Ivan Hrozný jen zahřívali svěřené židle.
Opakuji, že našimi skutečnými státníky byli před Putinem a Stalinem, jen někteří, jak jsem je označil. Všichni ostatní jen zahřívali své židle, a byli pouze takovými dobovými mezičlánky.
Takže západní obyvatelé, jak to předvedla samotná Megyn Kellyová, a možná ani ne tak západní, jako spíše přímo ti američtí, jak na to přímo poukazoval Putin, jsou přesvědčeni, že jen oni mají svá práva. To oni mají svá práva a nikdo na světě nemá taková práva jako Američané, a to nejdůležitější:
nikdo nemá právo činit si nárok na něco, co mu nepovolily USA. Každý stát má právo činit si nárok pouze na to, co mu USA dovolí. To je přesvědčení, které tam zastává od nejvyššího amerického politického činitele do toho nejposlednějšího Američana úplně každý.
A teď s takovými názory vidí, jak Putin převyšuje Kellyovou: „To není možné, ona mu musela nahrávat, protože tak to nemůže být, to boří naše představy o světě.“ A proto Megyn Kellyová, aby se udržela jako figura, neříkám, že mediální, politická či jiná, ale jako figura americké společnosti, právě jen společnosti, ani jako členka establishmentu nebo nějaké vyšší kasty, prostě jen tak, aby ji společnost neodvrhla, musela předvést, že ona je připravena prát se za americké zájmy ze vší síly.
A všechny ty sveřepé útoky byly určeny jim, americkým obyvatelům, kterým předváděla:
„Já se tu peru za vás. Vidíte to, jak jsem tvrdá? Já řekla prezidentovi Putinovi, co si to vůbec dovoluješ? Ty jako prezident jakéhosi zaostalého Ruska neposloucháš, co říkají a o čem jednají lidé v americkém kongresu? Proč nejednáš v zájmu USA? Jak to, že porušení americké právní úpravy není u tebe v Rusku zločinem? Zbláznil ses? Jen se podívej, jak to vypadá, když nějaký americký úředník přijede na Ukrajinu, všichni tam v čele s prezidentem stojí v předklonu! Kterýkoliv úředník z USA je tam tím hlavním, stejně jako když přijede do Evropy, kamkoliv. Tak na co si to hrajete, když je od vás něco požadováno?“
A Putin jí stále dokola říkal: „Pochopte jednoduchou věc. Náš stát je suverénní. My máme svou právní úpravu, své vlastní řídící cíle a v souladu s našimi cíli, s naší koncepcí řízení, budeme zaujímat svůj postoj k činnosti těch či oněch lidí.“ Jenže to je něco, co je nad chápání absolutně celé americké společnosti. Nikdo z té americké společnosti nedokáže pochopit jednu jednoduchou a banální věc. Jak je to vůbec možné, že zájmy USA nejsou něčím, čím se musí řídit všechny státy a národy.
Vždyť na základě tohoto svého přesvědčení jdou a všechny bombardují, zabíjejí, přece jim přinášejí svou demokracii. Jestliže u nich někdo něco rozhodnul, jestliže v kongresu někdo i jen kýchnul vaším směrem, tak kvůli tomu musíte ve svém státě okamžitě začít přijímat zákony či zahájit trestní řízení. To je americká logika. O tom jsou tam všichni upřímně přesvědčeni. Oni si zvykli být ve světě těmi šéfy. Za těch 30 let po rozpadu SSSR si zvykli, že to oni jsou ve světě těmi jedinými výlučnými, a jiný svět neznají. Jednoduše neznají.
A v souladu s tím Megyn Kellyová hájila zájmy USA na úrovni vlastního vzdělání, které jednoduše žádné nemá. Ona však má úplně stejné vzdělání jako kterýkoliv politický a státní činitel USA, ani horší, ani lepší. Jen si vzpomeňte, jak se všichni smáli Jen Psaki. Ale smát se Psaki, ještě jednou opakuji, že byla dána zelená, aby se tomu děvčeti smáli a tak si všichni museli přiložit. A ona to přece vždy jen četla z připravených materiálů. Oni přicházejí s takhle tlustými šanony, nejsou jako naše Marie Zacharova, která přijde a mluví spatra, na živo.
Jejich tiskový tajemník přichází a čte to, protože nemá vlastní názor. Když se stala předmětem posměšků, tak jí řekli, že musí něco umět odpovědět: „Jen se podívej, jak pracují Rusové!“ Jenže co může dokázat s tím svým americkým vzděláním? Víte, a tak… Jinou věcí je, když se Nikki Haleyová nebo nějaká senátorka nachytá na to, že Rusové provedli státní převrat v Limpopu.
– V Binomu.
– Nebo v Binomu.
To byla Nikki Haleyová a na Limpopo se zase nachytala v telefonu jedna senátorka. Protože ty jsou povinny to znát. Dobrá, tak senátorku je ještě možné omluvit, ale Haleyová přece pracuje v OSN! Jak to, že jí nachytají na Binomo? Ona měla okamžitě odpovědět, že takový stát neexistuje: „Děláte si šoufky? Nic takového se nestalo. Chcete mě nachytat?“ Ale ona upřímně věří tomu, že to tak bylo a proč? Protože všichni k ní chodí s prosíkem se svými bolístkami, a o něco ji jako svého páníčka prosí.
A jestliže jdou s prosíkem k ní, tak to znamená, že je to v její kompetenci. Přece nemůže dát najevo, že něco neví. Nějak neslyším, že by se někdo moc vysmíval Nikki Haleyové? A proč to ti placení „patriasti“ nedělají, ti takzvaní „patrioté“? Psaki se smáli s gustem, protože k tomu dostali zelenou, ale posmívat se Nikki Haleyové jim nikdo nedovolil. Té se smát je zakázáno, stejně jako té senátorce.
A proč se teď posmívají Megyn Kellyové? Protože ona se dostala do problémů s pindosy, s americkou státní elitou. Nemohou jí odpustit, že nedosáhla toho cíle a neznemožnila Putina už při prvním rozhovoru. Teď dostala druhou šanci, aby se rehabilitovala. „A vzhledem k tomu, že se jí to zase nepovedlo, tak si do ní vedle svého páníčka kopnu také.“ Mám na mysli, jak přemýšlí kterýkoliv podpindosník, patriast, že si tím vyslouží pohlazení po hlavičce, že dostane bonbónek. To je, oč tu jde.
A co představuje NBC? Vzpomeňme si, s jakým heslem šel Trump do voleb? America First! Tedy Amerika především, ne Amerika nade vše, ale především. Americké zájmy jsou na prvním místě. A on veškerou svou činnost v průběhu tohoto roku postavil na plnění svého předvolebního slibu. America First.
Dále vzniká otázka. Jakým způsobem přitom postupuje a jak je to vnímáno ve světě? V celém světě je to vnímáno tak, že USA se stávají izolacionisty. Stahují se z řízení světa a soustřeďují se na své národní zájmy. A proto v souladu se zákony neurolingvistického programování mají National Broadcasting Company – Národní rádiovou a televizní společnost. Dokonce to ani není korporace.
Tímto směrem se to ubírá, tento směr je tedy propagován. To jsou hry globálních elit. Odtud se také vzal ten rozhovor s Putinem. A povšimněte si, jak to bylo realizováno. Už v minulém pořadu jsem řekl, že jde o velice podivný rozhovor. Bylo okolo něho mnoho nejasného. A jak to bylo ohlašováno? Jen si to vezměte, prvního a druhého března to natočili, a potom to dávkovali v různých interiérech, aby nebylo jasné, co všechno proběhlo, pouštěli po malých kouscích, aby lidi zaujali.
Globální politika byla dohodnuta s globálním prediktorem k vyhnutí se 3. světové válce
Nedokážeme to pochopit, aniž bychom porozuměli dvěma věcem.
O té první věci jsem mluvil v minulém pořadu, o té dvojité akci, kterou bylo vystoupení našeho ministra zahraničí Sergeje Viktoroviče Lavrova v Ženevě a poselství Vladimira Vladimiroviče Putina, ruského gosudara městu i světu (Urbi et orbi), tedy nejen Rusku, ale celému světu.
 
Tato globální politika byla dohodnuta s globálním prediktorem, abychom se vyhnuli totální 3. světové válce, kterou si státní elita USA přeje proti Rusku rozpoutat evropskýma rukama, bylo zapotřebí hodit jablko sváru mezi americkou státní elitu, kde jedni plánují rozpoutat válku, a druzí plánují vést dál nějaký svůj byznys a snaží se přežít v nových podmínkách.
 
Trump přece umožňuje byznysu takto se rozvíjet. Mnozí ze státní elity v tom pro sebe uviděli možnosti do budoucna, a tak se začali přelévat od státní elity USA ke globalistům a řešit jejich otázky. A v této konstelaci chce státní elita USA rozpoutat válku a poškodit tak jejich zájmy. Takže se uvnitř USA i Evropy rozpoutal boj za vlastní zájmy.
 
A v tom rozhovoru Putin Megyn Kellyové řekl: „Víte, že Trumpa dosud nenechali normálně pracovat? My jsme dosud nebyli schopni navázat normální vztahy.“ Co to znamená? Že jaké budou vztahy mezi Ruskem a USA a co je od nich možné očekávat, je dosud pro celý svět záhadou. Nebylo možné je naladit. Jenže svět je neustále v pohybu. Když státní elita bojuje proti Trumpovi, tak fakticky bojuje proti vlastnímu státu.
 
Čeho se fakticky domohli? Vlastníma rukama likvidují exkluzivní postavení USA. A čím více bojují proti Trumpovi, tím více se jim to daří. Jenže oni to nedokážou pochopit. A k čemu to vede? Život se kvůli tomu nezastaví a všechny státy a národy se musí nějak vymezit, musí přece také nějak žít dál.
 
V Saúdské Arábii například probíhá válka. USA se s Ruskem nedokážou dohodnout o celé řadě otázek, o celé řadě problémů, které jsou pro Saúdskou Arábii velmi palčivé a ožehavé. A co to znamená pro Saúdskou Arábii? Ona přece potřebuje ty problémy řešit teď a tady. Nemůže čekat, až americká státní elita zlomí Trumpa, nebo naopak Trump zlomí státní elitu a konečně se dohodnou na nějaké politice s Ruskem, a tak Saúdské Arábii nezbývá nic jiného než jít a dohodnout se přímo s Ruskem.
A tak musel přiletět stařeček v požehnaném věku, který by měl sedět doma, a místo toho se musel tlouct se svou hůlkou k Putinovi, aby se dohodnul. Ten, kdo měl o jednání zájem, také přiletěl a Putin to nebyl.
 
V Evropě. Americká státní elita požaduje jedno, globální elita z Ameriky zase něco jiného. To všechno proudí jedním kanálem. Chtějí po evropských podpindosnících, aby dělali vzájemně se vylučující věci. A ti mají své aktuální ožehavé úkoly, které potřebují řešit. No a teď je ještě chtějí nutit, aby bojovali za americké státní zájmy. A navíc se ukazuje, že ne všichni Američané si přejí, aby bojovali. A co s Ruskem? Co mají dělat?
 
A tak se Evropa začíná domlouvat bezprostředně s Ruskem. To znamená, že si USA, které jsou pohrouženy do snahy izolovat Rusko a sankcí proti němu, samy řežou větev, na které sedí. Americká státní elita si sama řeže větev, na které sedí. Oni tou svou nerozhodností, ve které se zmítají sem a tam a nic neřeší, nutí státy a národy, aby samy hledaly řešení těchto otázek, které jsou pro ně důležité a aktuální, aby samy vstupovaly do přímého dialogu s Ruskem. To je vše.
 
USA se jako velmoc, jako světový boss, jako světový četník hroutí. To vlastně zcela přímo dal Putin najevo Megyn Kellyové, i když k tomu se pořádně nedostali, protože ona stále nemohla pochopit: „Jak je to možné? No jak je to možné? Americký senátor kýchnul, tak proč prezident toho ubohého Ruska nevyskočil, aby mu svým kapesníkem utřel nos?“ Oni to přece posuzují podle Ukrajiny a dalších jakoby suverénních států. A zde…
 
Chtěl bych závěrem říci k tomu rozhovoru, že jádro celé věci je v tom, že se Amerika uzavírá a dělá to svým křečovitým úsilím sama americká státní elita. Ona to přehání a snaží se vyvolat 3. světovou válku, jenže globální prediktor vždy najde někoho, s kým je možné se dohodnout, v daném případě Rusko, a dát jim najevo: „Pánové, ale poletí to k vám.“ Předvedli to prostřednictvím poselství a ten rozhovor pouštěli po kouscích.
 
V té době Evropa seděla a přemýšlela: „Nás chtějí donutit bojovat?!“ Z USA nepřicházela žádná rozhodnutí, ti se tam melou. V NATO řekli: „Ne, USA musí zahájit dialog s Ruskem, my v Evropě nechceme bojovat.“ A tak nazrála skupina kongresmanů, kteří oslovili Trumpa, že je nutné začít jednat s Ruskem v otázce zbraní, že ta věc se nějak musí začít řešit: „Chápete to? Vždyť my se bojíme jedné rakety, která je hypotetická či spíše mystická.“ To vědí všichni, kteří se alespoň trochu zajímají o Severní Koreu. Když jim tam nedovezou motory a bojové hlavice, tak nebude mít žádnou jadernou ani raketovou zbraň. Žádnou, jednoduše žádnou.
Vše se to tam vozí. Vozí se to tam prostřednictvím spolupráce různých tajných služeb. „Jenže Rusko to všechno má a nestačí, že se to tam všechno vyrábí, ještě má velmi výkonný vědeckotechnický potenciál a navíc i zdroje.“ Takže v Rusku můžeme vše vyrobit a těch raket máme hodně. To není žádná Severní Korea, k Rusku je třeba přistupovat se vší vážností. Takže oslovili Trumpa a dál je to tak, že přece musí následovat také reakce amerického davu.
„Jak je to možné? My jsme přece šéfy světa, ti nejlepší na celém světě?“ Právě proto pozdrželi ten rozhovor přesně do toho okamžiku, aby potom efekt toho Putinova vystoupení, který ještě do značné míry zkreslila americká média, a vůbec všechna ta západní, posílili a předvedli:
„Pánové, s nimi je možné se dohodnout. Oni přemýšlejí jinak než my. Oni se nechtějí vměšovat do našich záležitostí, když nebudeme zasahovat do těch jejich. Ba dokonce, i když my zasahujeme do těch jejich, oni naše nechávají na pokoji, protože si vše budují po svém. Je tedy možné se dohodnout. Je ale nutné se s nimi dohodnout na našem, americkém základě. Když nebudeme vést dialog, tak jednání toho Putina nedokážeme pochopit a to znamená, že prohrajeme. Putin je zosobněním hluboké ruské mentality. Když nepochopíme Putina, nedokážeme pracovat s Ruskem.“
Jak se jmenuje ta Kissingerova kniha o Putinovi? Pochopit Putina. Pochopit! A v tomto ohledu, jen si to vezměte, pohnuli je k tomu, že je třeba s Ruskem jednat a odstranit tu část státní elity USA, která je zacílena na rozpoutání 3. světové války, a až jí odstaví stranou, tak potom bude zapotřebí tento postoj posílit. No a k tomu jim posloužil ten rozhovor s Putinem, proto ho také pozdrželi a na začátku ho jen precizně dávkovali, aby je tak posouvali potřebným směrem, a potom ten posun podpořili, aby to vyvolalo potřebný veřejný ohlas.
 
36:27
Přejdeme k dalšímu tématu. V průběhu minulého týdne nám přišlo dost zpráv z Česka a Slovenska. Týkají se jedné a té samé události. Já přečtu zprávu, která přišla od konceptuálního webu Leva-net.
Dobrý den, vážený Valeriji Viktoroviči, píšeme vám ze Slovenska a Česka v souvislosti s vyostřením politické situace a pokusy majdanizovat společnost na Slovensku i v Česku prostřednictvím politické vraždy na objednávku slovenského novináře Jána Kuciaka. Zajímá nás, jak tuto situaci hodnotíte vy a konkrétně z následujících hledisek: ze strany globálního řízení, z hlediska procesů probíhajících na Ukrajině a migračních procesů v celé Evropské unii a z hlediska států Visegrádské čtyřky.
Jaké varianty řešení této krize v současnosti a v dlouhodobém výhledu předpokládáte?
Předem vám děkujeme za detailnější odpověď. S přáním všeho nejlepšího kolektiv Leva-net.
 
Děkuji za poděkování za detailnější odpověď, ale bohužel k této události nějaká rozvinutější odpověď v podstatě není možná. Tedy podrobnější být může, ale v čem je zde ta podstata? V Rusku máme film natočený ještě za SSSR. Orientuji vás právě na tento film, a ne na jeho novou verzi, protože některé filmy jsou skutečně mistrovskými díly kinematografie. Teď to natočili znovu a vůbec se jim to nepovedlo. Ten film se jmenuje A jitra jsou zde tichá.
 
Opakuji, že je třeba se podívat na původní sovětský film a ne na ten nesmysl, který nově natočili. Zpracování toho filmu proniká přímo do hloubi srdce. Pět dívek tam vstoupí do boje s německým výsadkem a zahynou přitom. Každá smrt je tragédie. A jak byl tento boj, který vás velice, až do hloubi srdce citově zasáhne, zaznamenán v souhrnném hlášení Sovinformbjuro? Na ostatních úsecích fronty probíhaly boje místního významu.
 
Já chápu kolegy z Česka i Slovenska, kteří takto reagují na to, co se děje. Jedná se skutečně o závažné události dotýkající se jejich států, jejich životů, životů jejich blízkých a tak dále. Ale z hlediska průběhu globální politiky je všechno to, co se teď děje v Česku a na Slovensku a vůbec v celé Evropě…
No, mám na mysli, řekněme to takto – v té nové Evropě, ne v té staré, protože v té staré jsou určité nuance. To všechno tedy jsou boje místního významu, které nenabydou té či oné kvality, aniž by se vyřešil ten globální střet, a aniž by se vyřešila otázka, jak budou vypadat vzájemné vztahy mezi Ruskem a USA. Tedy přesně to, o čem jsem právě před chvílí mluvil v souvislosti s rozhovorem Vladimira Vladimiroviče Putina s Megyn Kellyovou.
 
To znamená, že otázka nedořešenosti těchto úkolů je teď vnitřním problémem pro všechny státy a národy a jmenovitě i v Evropě. Oni se musí někam orientovat a řešit své aktuální problémy teď a tady. Nemůžou čekat, až se vyřeší globální problém, protože musí nějak žít. A hloubkovou otázkou je teď v tomto ohledu otázka přeorientování cílů, které ve svém jednání sledují všechny státní elity uvnitř celé Evropy, Evropy jako celku.
 
Co se týká těch událostí s pokusem majdanizovat Česko a Slovensko, tak je třeba si uvědomovat, že se jedná o starý proces založený ještě americkou státní elitou, která nechápe úkol Visegrádské čtyřky a neví o něm. Tato věc se řeší bez účasti státní elity USA prostřednictvím zástupců globální elity uvnitř států této Visegrádské čtyřky i jinde v Evropě. A řeší se tím stejná věc. Co se vlastně stalo?
 
V dané situaci se pokoušejí vytvořit základ pro majdan podle ukrajinské varianty, kdy byl zavražděn novinář Georgij Gongadze, je to ta samá varianta. A proč to umožnili globalisté realizovat? Protože to zapadá i do plánů, trochu to zapadá i do plánů globálního prediktoru. To znamená, že ve vztahu k Česku a Slovensku další šíření skandálu s panamskými dokumenty musí být přerušeno, musí být uzavřeno.
 
A zde opět platí, že mouřenín posloužil, mouřenín může jít. Holub donesl dopis, odpovědi netřeba, takže si ho mohli upéct k obědu. Což mimochodem dělávali křižáci, kteří někdy jedli poštovní holuby, protože obleženi ve své pevnosti trpěli nedostatkem jídla. Nebylo to správné, ale hlad je hlad a někteří to neustojí. Potom to ale vedlo ke smutným koncům… …pro křižáky. Já si teď nepamatuji přesně název té pevnosti, ale nablízku byl oddíl, který je mohl osvobodit, jenže jim nepřišla odpověď, protože ptáčka z hladu snědli, a tak se otočili a odešli. Jinak by je mohli z obležení osvobodit.
 
Takže jaká je tu situace? Uzavírá se téma panamských dokumentů, ale zůstávají zachovány výstupy pro manipulaci veškerou elitou. Problém je v tom, že kádrová otázka je všude kritická, ve všech státech světa, a proto se podobné věci nezveřejňují kvůli tomu, aby se někoho úplně zbavili, ale aby byl ovladatelnější. A globalistům také vyhovuje, aby uvnitř elity Česka a Slovenska byli lidé lépe ovladatelní, aby mohli v určitém okamžiku říci své ne zástupcům americké státní elity.
 
Takže přijede emisar a řekne mu: „Budeš dělat to a to“ a on mu odpoví: „Ne, bylo mi řečeno, abych to udělal jinak, já poslechnu a vy se mezi sebou dohodněte.“ Právě kvůli tomu musí být v nejistém postavení. Proto je ta otázka likvidace novináře výhodná pro obě strany, kdo jí jak využije.
 
Ale ta otázka zda k majdanu dojde nebo ne… Zkrátka, míra krvavosti nastávajících událostí ve všech evropských státech bude určována tím, kdo v USA v té či oné otázce nabyde určitým způsobem vrchu, zda to bude státní elita USA, která si přeje nechat vybuchnout celou Evropu, zaplavit ji migranty, tedy realizovat ten starý plán globalistů na vytvoření nových států a nových jazyků na evropském území, v jehož rámci byla naplánována evropská oáza v podobě Visegrádské čtyřky.
Realizace tohoto plánu se mimochodem zpomalila přesně tehdy, kdy začalo být jasné, že smetení staré Evropy volnou migrací a vytvoření nových států a nových jazyků a národů bylo odloženo na neurčito.
 
Proto teď Polsko v tomto ohledu začalo dělat ramena a Visegrádská čtyřka zůstala viset ve vzduchu, přestože ty procesy dál běží, nezastavily se, počítá se s nimi do budoucna. Nikdo je zastavovat nebude, ale opakuji, že rychlost průběhu těchto otázek se odvíjí od způsobu vyřešení té hlavní otázky, jak bude přenastaveno globální řízení ve světě. Jak se vyřeší konflikt mezi státní elitou USA a globální elitou uvnitř USA. S jakou kvalitou bude přeneseno centrum koncentrace řízení do Číny. V jakém stavu bude Írán, a do jaké míry bude nutné ustupovat v řešení těch či oněch otázek Rusku.
Jakmile se tyto věci vyřeší, bude možné dořešit i všechny dílčí otázky v každém z těchto států. A opakuji, ano, takové otázky a události jsou obzvláště pro malé státy svým emocionálním obsahem opravdu velice důležité, ale je to tak, jak jsem uvedl v příměru s těmi dívkami z filmu A jitra jsou zde tichá.
 
Na daném místě to lidi zasahuje do hloubi srdce, ale podíváme-li se na to z pozice obecného chodu věcí a rozložení sil ve světě, jedná se o boj místního významu. A výsledek toho boje závisí na tom, přesněji ani ne tak výsledek jako následky toho boje, a vůbec jeho průběh bude záviset na tom, jak budou vyřešeny významnější otázky globálního řízení ve světě. Tolik k té detailnější odpovědi a možnosti ji rozvinout s ohledem na české nebo slovenské události, když ta podrobnější odpověď závisí především na průběhu globálních událostí.
Takže se omlouvám, že ta odpověď vypadala takto.
 
48:06
Další otázka, přinejmenším 45 lidí vás prosí okomentovat následující zprávu. Švýcarsko zveřejnilo zprávu o Grudininových účtech. Znamená to snad, že globální prediktor připouští možnost scénáře majdanu v Rusku?
Ne, je to právě naopak. Ta věc s vyloučením Grudinina z voleb byla realizována výlučně ze strany státní elity USA. To oni chtěli dosáhnout jeho vyloučení z voleb, nebo vytvoření takové povolební situace k vyvolání majdanu pod záminkou nesprávného počítání hlasů. Co tam chtějí počítat? Grudinin i za té nejlepší konstelace s ohledem na hlasování pro něj, v současném okamžiku, což je důležité, v současném okamžiku, protože do voleb zbývá ještě týden, a je třeba to sledovat, nemůže nabrat více než 10%. Více jich nemá možnost získat.
 
On nesplnil ani jediný úkol, kvůli kterému ho globalisté udržovali jako projekt ve funkci šéfa společnosti Sovchoz imeni Lenina, komerčního podniku, ani jako projekt kandidáta za Komunistickou stranu RF. Ani jeden z těch úkolů Grudinin nesplnil. Jednoduše nesplnil. Ukázalo se, že toho není schopen. Protože když ho posloucháte, tak hned pochopíte, že ten člověk o těch věcech, o kterých mluví, neví vůbec nic. A jak by tedy vypadalo jeho řízení?
 
Někteří agitují, aby pro něj lidé hlasovali. Vždyť si stačí poslechnout, co navrhuje. To je mateřská školka. Nestačí, že všem říká přesně to, od něj chtějí slyšet, přesně to: „Chcete, abych mluvil o Stalinovi? Budu ho tedy chválit. Vy Stalina rádi nemáte? Tak budu mluvit proti němu.“ Jedno i druhé. A když je jeho publikum pestré, nevyhraněné, tak je úplně vedle. Co se tedy stalo?
 
Podpindosník Žirinovskij přece stále usilovně vykřikoval: „Vyloučit Grudinina z voleb, vyloučit ho…“ Do toho procesu bylo třeba zasáhnout. A žádný zásadní rozdíl v tom, kolik má Grudinin ve Švýcarsku neuzavřených účtů, zda jsou dva nebo jich je 13, přece není. Je třeba si jen uvědomovat jednu věc, že má-li kandidát na ruského prezidenta osobní účet v zahraničí, je ze strany Západu ovladatelný. Takoví, pro které je přijatelné mít v prezidentském křesle loutku typu Pjotra Porošenka, za něho půjdou hlasovat a takoví, pro které to přijatelné není, pro něj hlasovat nebudou.
 
Pro ty, pro které není přijatelné tam mít loutku, kteří mají za to, že Rusko je suverénní stát, který se má rozvíjet podle svých vlastních zájmů, ti za žádnou cenu pro Grudinina hlasovat nebudou. A koho ty účty nezajímají, kdo řekne, že to jsou všechno lži: „Já se o to osobně sice zajímat nehodlám, já jednoduše nevěřím, že tam ty účty má“, ti si tam tu loutku mít přejí, v tom se nenechte mýlit. Pro ně by úroveň našeho takzvaného „prezidenta“ – loutky v podobě Gorbačova, Jelcina nebo jejich analogu Pjotra Porošenka byla zcela přijatelná.
 
Ti si přejí stejný život jako na Ukrajině. Ti si přejí stejný život jako v devadesátých letech. Co s tím naděláme? Část takových lidí tu prostě je a ti pro něj hlasovat budou. Důležité je, kolik lidí půjde hlasovat, protože čím víc jich přijde a bude hlasovat, tím menší bude Grudininův podíl. Nehledě na to, že sám Grudinin jakoby vyšší volební účast podporuje, znamená pro něj ve skutečnosti katastrofu.
 
A jak to u nás probíhalo? Napřed šlo o to, že tam má otevřeny dva účty, a potom Švýcarsko ze své iniciativy řeklo:
„Ne, má tu ještě jedenáct účtů!“ A to znamená pro tamty loutkovodiče: „Pánové, to by stačilo. Teď ten proces přebíráme my, a budete-li teď dál hrát na jeho vyloučení z voleb, tak s vámi začneme jednat jinak.“ To je vše. Výkřiky o nutnosti jeho vyloučení z voleb okamžitě začaly utichat.
 
53:07
A dále je tu otázka od Michaila Jarového. Valeriji Viktoroviči, co myslíte, je v Rusku ve všech společenských vrstvách dostatečné množství lidí, kteří si uvědomují, že svět je jen jeden a že je kompaktní? Že globální prediktor je stejně jako obyčejní lidé nedílnou součástí tohoto světa, a není tedy zapotřebí bojovat s ním, ale rozvíjet se sám? Je tu dost takových lidí, aby došlo k průlomu v přestavbě stávající společnosti z davo-„elitářské“ v tu takříkajíc lidskou?
Ta otázka mě napadla poté, kdy jsem si přečetl otázky, které jsou vám pokládány, ve smyslu zvítězíme nad GP a zavládne štěstí.
 
Většina otázek není postavena tak, že musíme zvítězit nad GP. Rusko v podstatě ani není takovým státem, který by bojoval proti někomu, který by byl proti někomu zaměřen. Rusko si hledí svého a usiluje o něco svého. Tak je možné to formulovat. Když nebudete zasahovat do našich vnitřních záležitostí, jak o tom mluvil Putin s Megyn Kellyovou, tak si buďte jisti, že nás vaše záležitosti nezajímají. Rozvíjejte se sami, a potom už půjde o vzájemné vztahy mezi dvěma supersystémy, z nichž se každý bude měnit.
My jsme nikdy nebojovali proti někomu, vždy jsme bojovali za svou vlast. Nikdy jsme nikam nepřinesli válku. Vždy jsme hájili zájmy nezávislosti a suverenity svého státu a přicházeli na pomoc, ať už to někdo komentuje jakkoliv.
Šli jsme například na pomoc bratrskému bulharskému národu v jeho národněosvobozeneckém boji proti osmanské, turecké nadvládě. Tam jsme jim šli na pomoc. A nikde, kam jsme přišli, jsme nebojovali proti někomu, ale hájili jsme možnost všech těch států a národů, aby mohly žít v souladu se svou kulturou, se svými zájmy. A zohledňovali jsme všechny kulturně svébytné osobitosti.
 
Rusko je jediným impériem, na jehož území nezmizel ani jeden národ, ani jeden jazyk, a národy, které dříve neměly písemnictví, jej získaly. Rusko je jediným státem, kde měli zástupci všech národů možnost uplatnit se v jakékoliv oblasti činnosti, bez omezení. Kde tomu tak ještě bylo?
 
Byli snad Indové považováni za rovnocenné Angličanům poté, kdy se Indie stala perlou britské koruny? Nebo snad ti černoši, které přivážely anglické lodě ve svém podpalubí jako otroky, byli rovnoprávní? To jen Rusko uchovávalo kulturní identitu všech národů, které se staly součástí jeho impéria. Pouze Rusko přicházelo na pomoc státům a národům v jejich národněosvobozeneckém boji.
 
Proto znovu opakuji, že Rusko nikdy nezačínalo války, ale vždy je ukončovalo. My jsme nikdy nikam nepřicházeli s tím, že je tam budeme učit, jak mají žít. Do Bulharska jsme přišli a zase odešli. A Bulharsko v následujících dvou světových válkách vůbec nebylo na naší straně. Finsko, dokud bylo pod Švédskem, tak vůbec nemělo žádnou svou kulturní identitu. To my jsme jim od nuly vytvořili jejich stát a darovali jim ho.
 
Všechny současné malé státy bez suverenity… Třeba když si vezmete Kazachstán, tak ten Uzbekům sebral území, což se jim nelíbí, i Kyrgyzům a dost také Rusku, aby vytvořili svobodný Kazachstán. Proč to sebrali a jakým způsobem je otázkou realizace trockistických principů řízení, které tu byly v sovětské době. S ohledem na Rusko měly velice negativní vliv.
 
Proto znovu opakuji, že jsme ve 2. světové válce Rakousko dobyli a zase opustili. Norsko jsme dobyli, zbavili fašistů, německých nacistů a odešli jsme. Nikde jsme nikomu nic nevnucovali. Když jsme přišli do Česka a přesněji do Československa, tak jsme tam snad ustavili svůj režim? Ne. Vrátil se tam předválečný prezident Beneš a proběhly tam volby, ve kterých prohrál. My do nich nezasahovali, ale československý národ tehdy řekl: „Ne, obrození fašismu v české podobě tu nechceme.“
A co se stalo? Jen si vzpomeňte, jak vypadala deportace Němců z Československa. Lidé to viděli a ptali se: „A čím se tedy od nich lišíte vy, londýnští exulanti? My tu chceme budovat jiný svět.“
 
Nepřišli jsme do Francie, která nás fakticky zvala, kde byla komunistická strana druhá největší a neustanovili jsme tam sovětskou vládu. Nikdy jsme se nikam nemíchali. Jestliže byli státy a národy samy připraveny následovat nás na naší cestě, tak jsme je podpořili. Ale ve vztahu ke státům východní Evropy se také nesmí zapomínat na přítomnost trockistického prvku v řízení. V řízení SSSR.
 
Po Stalinově smrti se do čela státu dostal přece osobně trockista Chruščov a začal být sváděn boj se Stalinovým dědictvím a stalinskými principy řízení nejen ve východní Evropě, ale i uvnitř SSSR. Když tedy tvrdí, že jim SSSR někde něco vnucoval, tak je třeba chápat, že sám SSSR byl v mnohém podřízen trockistům. A trockisté z těch států východní Evropy byli ve svých názorech v podstatě zajedno s těmi trockisty v Moskvě. Právě proto budovali takový světový řád. Jenže byli rukojmími již existujícího ruského světa, který vybudoval Stalin, a který nabízel kulturní identitu všem státům a národům.
Takže skutečně nesmíme bojovat proti globálnímu prediktoru, musíme dělat svou práci a svým příkladem ukazovat, jak se má žít lidsky.
A co se týká té připravenosti, toho počtu lidí, tak v podstatě jsou k tomu připraveni všichni lidé, protože všichni lidé tak či onak vycházejí z principu, že jejich úroveň vzdělání je zárukou jejich úspěšného života. Podle toho, co jste si odnesli ze školy, z vysoké školy, jaké znalosti jste tam získali, jak je dokážete uplatnit v životě, se dokážete sami uplatnit ve společnosti.
 
Celá ta věc spočívá v tom, zda se k lidem informace o Koncepci sociální bezpečnosti dostanou nebo nedostanou včas. Náš vzdělávací systém je nesmírnou brzdou v rozvoji Ruska. V minulých desetiletích tu byly zavedeny americké vzdělávací programy, které debilizují lidi, dělají z nich dobytek, které je vůbec nerozvíjejí. Ano, ještě stále u nás něco přežívá z dřívějšího sovětského vzdělání, ale samotný vzdělávací systém je způsob, jak řídit kolonii.
 
To právě prostřednictvím vzdělávacího systému nás mění v kryptokolonii, kdy lidé po absolvování školy, nebo vysoké školy nemají potřebné znalosti, dovednosti a návyky. Když tyto znalosti a návyky mít nebudou, stane se z nich stejně debilizovaný dav, jakým je převážná část obyvatel v USA.
Znovu opakuji, že se teď smějeme Megyn Kellyové, Nikki Haleyové, Jen Psaki, ale vždyť i u nás teď škola produkuje právě takové lidi. Na to nesmíme zapomínat. To my, kteří ještě máme sovětské rezervy, do určité míry držíme laťku, a co až naše pokolení odejde?
 
Vždyť dnes není možné s dětmi mluvit o okolním světě. Už nevyučují astronomii a tak je pro ně země zase placatá a nepřipadá jim divné, že ji podpírají tři velryby. Tedy tři sloni, kteří sami stojí na jedné velké želvě plující v moři. Vše je to takto ploché a je možné jim to namluvit. Stačilo vyřadit astronomii. I všechny ostatní vědy jsou oklešťovány podle amerických norem. Vždyť ty děti už neumí ani počítat. Kdy…
No dobře, naše čtvrtá třída je na úrovni posledního ročníku americké školy. Ale vždyť to, co se dnes bere ve čtvrté třídě, to je učivo prvních tříd.
– Sovětské školy.
– Ano, sovětské školy. Je to počáteční učivo.
 
Takže co k tomu dodat? Je nutné samostatně studovat nauku o tom, jak je řízena společnost. Je třeba chápat, že: „Zachránců nejvyšších tu není, ni bůh, ni cézar, tribun též; sami se spasme v zápolení… (Internacionála)
A jak hlásá pravidlo Dostatečně všeobecné teorie řízení, tak mnohé věci…
Tedy Kozma Prutkov, omlouvám se. Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů.
 
Zde si tedy musíme rozšiřovat okruh našich pojmů. A proč? Protože a zde jde o pravidlo Dostatečně všeobecné teorie řízení: Každý v míře chápání událostí probíhajících okolo něho pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pro toho, kdo toho ví a chápe více.
Musíte se snažit znát a chápat více. Jestliže dříve k tomu, abyste se ve společnosti stali aktivním občanem, stačilo jen umět číst, psát a počítat, tak teď je nutné vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy.
 
Je to potřebné stejně jako znát pravidla silničního provozu, která vám umožňuje bez havárií a zranění řídit auto, přecházet silnice. znalost těchto pravidel. Stejně tak vám znalost pravidel Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti umožňuje v podstatě bez katastrof…
I s ohledem na to, že se zde nepohybujeme sami, že i jiní jsou v pohybu, takže někdy ani sami nemusíte nic udělat a stejně dojde k havárii, protože těch ostatních v pohybu okolo vás je mnoho. Stejné je to v sociálním supersystému, kde musí být maximálně bráněny zájmy každého člověka a jeho rodiny. A to může dokázat každý člověk pouze sám, když toho bude znát a chápat víc, když bude znát Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení.
Pouze tehdy bude možné bránit své zájmy.
 
To byla poslední otázka.
Nu což, zbývá jen dodat, že učení a pracovitost vede k poznání. S učením je to stejné jako s vodou, která pod ležící kámen neproteče. Musíte se učit, vynaložit na to své úsilí a jednoduché to nebude. Ale překážky je nutné začít překonávat, to zvládne každý, a potom také každý, kdo si dokáže osvojit novou znalost o řízení sociálních supersystémů ve světě, v lidské společnosti, dokáže ubránit zájmy své i své rodiny. Přeji vám úspěchy ve vašem studiu a mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání.
Video si môžete pozrieť tu:

 
Príspevok Valerij Pjakin: „Európa začína hľadať spoločnú reč s Ruskom, ale USA, ktoré ho chcú izolovať, si pília konár, na ktorom sedia“ zobrazený najskôr Hlavné správy.