Tretiu svetovú vojnu prežijú vyvolení: Zoznam 9 miest, kde žijú budúce generácie ľudstva

Aj keď od prvej svetovej vojny ubehlo už storočie, svet stále nevyzerá ako obzvlášť pokojné miesto. Svedčia o tom konflikty v Sýrii, na Ukrajine, ale aj čoraz asertívnejšie správanie Číny v Pacifiku. Výskum preukázal, že mnoho ľudí na Západe sa obáva nového globálneho konfliktu.

Spoločnosť YouGov požiadala respondentov, aby určili, ako je podľa nich svet blízko k novej veľkej vojne na stupnici od 0 do 10, pričom nula znamená „úplný mier“ a desať „balansuje na pokraji celosvetového konfliktu“. Prieskum zistil, že oveľa viac ľudí si myslí, že sme bližšie k vojne, než k svetovému mieru.

Vo Veľkej Británii, Francúzsku, Nemecku a Spojených štátoch 61 až 64 % ľudí dalo skóre 6 alebo viac. Len 15 až 19 % ľudí z týchto národov dalo skóre 0-4. Obyvatelia severských krajín mali ružovejší pohľad na mier a 30 až 39 % ľudí dalo skóre 0-4.

Väčšina ľudí na Západe

Pozor na „medveďa“

Za jednu z najväčších hrozieb pre svetový mier – predovšetkým v Európe – je považované Rusko. V každej skúmanej krajine veľká väčšina ľudí verí, že Rusko je hlavnou alebo významnou vojenskou hrozbou pre zvyšok Európy. O niečo menšie obavy vzbudzuje v ekonomickej sfére.

Väčšina ľudí na Západe

Obavy z terorizmu

Prieskum sa zameral aj na strašidlo terorizmu, ktoré sužuje vo veľkej miere Európu aj USA. Občania veľkých západných krajín – Británia, Francúzsko, Nemecko a Spojené štáty – sa domnievajú, že v roku 2017 dôjde k veľkému teroristickému útoku v ich krajine. Vo Francúzsku, ktoré utrpelo dva veľké teroristické útoky za posledných 14 mesiacoch, si 81 % ľudí myslí, že takýto útok je pravdepodobný aj v roku 2017.

Teroristický útok očakáva aj takmer sedem z desiatich Britov (68 %), rovnako ako 59 % Američanov a 60 % Nemcov. (Treba brať však do úvahy, že prieskum sa uskutočnil pred útokom na vianočnom trhu v Berlíne 19. decembra.) Najskeptickejší pohľad majú Fíni s 26 percentami.

Väčšina ľudí na Západe