V USA zrealizujú nebezpečnú genetickú modifikáciu človeka

Úrad pre kontrolu kvality potravín a liečiv USA (FDA) prvýkrát schválil genetickú modifikáciu buniek krvi človeka pre boj s leukémiou. Riziková metóda nazvaná terapiou CAR-T je založená na vytvorení hybridných bielkovín, ktoré zlepšujú schopnosť lymfocytov rozpoznávať nádory, uvádza Gizmodo
Špirála DNA

CAR je chimárny antigénny receptor, ktorý sa skladá z dvoch bielkovinových fragmentov. Gén, ktorý kóduje CAR, sa dáva do imunitných buniek, ktoré sú oddelené z ľudského organizmu, čím T-lymfocyty získavajú schopnosť rozpoznávať rakovinové nádory a ničiť ich.
Pre terapiu používaný preparát Kymriah, ktorý obsahuje modifikované bunky pacienta, je vyrobený farmaceutickou spoločnosťou Novartis. V klinických testovaniach bezpečnosti Kymriahu sa zúčastnilo 63 ľudí, pritom väčšina z nich netrpela rakovinou.

Terapia CAR-T môže ale vyvolať vážne vedľajšie účinky. Testovanie iného preparátu na základe hybridných bielkovín vytvoreného spoločnosťou Juno Therapeutics bolo zrušené kvôli smrti pacienta. Liečenie môže viesť k syndrómu oslobodenia cytokinov – bielkovín vyčleňovaných T-bunkami. Okrem toho došlo pri testovaní Kymriahu u niektorých pacientov k recidíve.

ZDROJ >>

Kam sa chystáte?

Booking.com

Komentujte :)