Trnava/Závod 8. septembra 2017 (TK KBS/HSP/Foto:TK KBS)

Rodina, priatelia, známi, desiatky kňazov, rehoľníci, rehoľníčky a zasvätené osoby, veriaci z viacerých miest a obcí, predstavitelia náboženského, spoločenského a verejného sa rozlúčili s Mons. Štefanom Vrablecom. Zomrel pred týždňom vo veku 92 rokov
V Trnave a Závode sa rozlúčili zo zosnulým biskupom Štefanom Vrablecom

Väčšiu časť svojho plodného života prežil vo Večnom meste. Jeho obetovú prácu i dielo v prospech Cirkvi, ktoré za sebou zanechal, dnes u rodáka zo Záhoria ocenil v kondolenčnom telegrame aj pápež František. Pri spomienke na jeho službu zosnulého biskupa Vrableca zveril Panne Márii a udelil svoje apoštolské požehnanie. Svoj pozdrav poslal i slovenský kardinál Jozef Tomko. Z trnavskej Katedrály sv. Jána Krstiteľa, kde sa konala zádušná svätá omša, prítomní biskupi, apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello, kňazi s veriacimi odprevadili jeho pozostatky do jeho rodnej obce Závod, kde ho pochovali.
V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave celebroval zádušnú svätú omšu za zosnulého biskupa Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska. Koncelebrovali apoštolský nuncius na Slovensku Mons Giacomo Guido Ottonello, trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober a trnavský emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol. Arcibiskup Zvolenský v homílii pripomenul rozhovor zosnulého biskupa, ktoré poskytol Katolíckym novinám pri príležitosti 90. narodením (spred dvoch rokov). Pripomenul, že jedna z otázok, ktorú dostal, znela, ako sa cíti na Šindolke? “A on povedal: Veľmi dobre. Mám už pozvanie od Pána Boha. Je to ako čakáreň. Čakám, keď povedia moje číslo, aby som išiel ďalej.” Prvého septembra 2017 konštatujeme, že povedali číslo otca biskupa Štefana a on – ako to múdro povedal – išiel ďalej. Prešiel bránou smrti.”
Arcibiskup Zvolenský ďalej povedal, že zosnulý biskup Štefan Vrablec mal “veľký zmysel pre zasvätený život”. “Zasvätených sa naučil milovať preto, lebo v jeho rodine boli dve sestry zasvätené a brat bol kňazom.” Zmyslom jeho života bola podľa jeho slov “pokorná služba” a pripomienka pre ostatných “bratov a sestry”, aby bdeli a pripravovali sa na stretnutie s Pánom. “Jeho životné rozhodnutia boli postavené na tom, že sa treba pripravovať na stretnutie s Pánom,” povedal arcibiskup Zvolenský, ktorý potom predstavil najdôležitejšie udalosti zo života biskupa Vrableca. Narodil sa 21. februára 1925 v Závode na Záhorí. Za kňaza bol vysvätený 23. decembra 1950 v Ríme. Kvôli totalitnému režimu sa však z Talianska nemohol vrátiť na Slovensko, a tak sa v roku 1951 stal kaplánom v Cesio Maggiore. Od roku 1955 pôsobil ako farár vo farnosti Goima di Zoldo až do roku 1957, keď sa stal v Chieti špirituálom kňazského seminára.
V roku 1963 pokračoval v Ríme v štúdiu špirituálnej teológie. V roku 1964 sa stal špirituálom v Assisi. Od roku 1967 pôsobil ako redaktor vydavateľstva Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme a vypomáhal v Isola Farnese. Založil tam a dlhé roky redigoval viaceré časopisy, napríklad Hlasy z Ríma. Ťažiskom jeho práce bola redaktorská práca na vydaní rozličných slovenských kníh. Podieľal sa na vydaní tisícok titulov, ktoré vyšli približne v náklade troch miliónov výtlačkov počas 25-ročného pôsobenia v tejto inštitúcií. Veľkým príspevkom je oblasť liturgie a príprava liturgických kníh v slovenskom jazyku. Zároveň bol aktívny v pastorácii, v diecéze, ktorá je na okraji Ríma. V roku 1992 sa stal riaditeľom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Po skončení jeho pôsobenia vo Večnom meste “dostal pozvanie, aby pomohol nám tu na Slovensku,” povedal v homílii predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.
Devätnásteho júna 1998 bol pápežom Jánom Pavlom II. vymenovaný za titulárneho biskupa tasbaltského. Za biskupa bratislavsko-trnavskej arcidiecézy bol konsekrovaný 26. júla 1998 bol v Šaštíne. Jeho hlavným svätiteľom bol vtedajší nitriansky biskup Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec a spolusvätiteľmi bývalý bratislavsko-trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol a vtedajší apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Luigi Dossena. Od roku 1999 stál na čele Spolku sv. Vojtecha v Trnave a od roku 2000 bol predsedom Liturgickej komisie KBS. Po skoro šiestich rokoch aktívnej biskupskej služby sa vzdal úradu pomocného biskupa z dôvodu veku a od 2. apríla 2004 bol emeritným bratislavsko-trnavským pomocným biskupom. Najskôr žil na odpočinku v Trnave, neskôr po odchode v Nitre. Mons. Štefan Vrablec zomrel 1. septembra 2017 v kláštore Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Nitre.
“Otec Štefan bol pokorným, láskavým, horlivým, vytrvalý, trpezlivý. Mal veľa, veľa dobrých vlastností. Ale žil hlboký duchovný život, veľa sa modlil, lebo stále myslel na stretnutie s Pánom. Od mladosti. S radosťou. Konal všetko to, k čomu ho Pán pozýval. Keď bol mladý, keď bol študent, keď bol mladý kňaz až do svojho seniorského veku. A tu nám zostáva nádherným príkladom,” povedal arcibiskup Stanislav Zvolenský. Bohu poďakoval za službu zosnulého biskupa Vrableca i osobne za to, že ho mohol niekoľko rokov poznávať. Tlmočil aj poďakovanie za službu, ktorú prejavil všetkým Slovákom v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme a v Konferencii biskupov Slovenska. V závere zádušnej svätej omše zazneli ďalšie príhovory. Po úmrtí biskupa Štefana Vrableca vyjadril sústrasť v kondolenčnom telegrame pápež František, arcbiskupi Orosch a Sokol, kardinál Tomko (v osobnom liste) a Jozef Rydlo.
Smútočné spoločenstvo vzdalo poslednú úctu pozostatkom biskupa Vrableca pred zádušnou svätou omšou v trnavskej katedrále modlitbami. Viacerí pristúpili i k vystavenej rakve, pri ktorej stáli v tichosti a v modlitbe. Neďaleko od nej boli uložené fotografia a osobné veci biskupa Vrableca – mitra i štóla, kalich a paténa. Po svätej omši, ktorú odvysielala v priamom prenose TV LUX, odprevadili prítomní pozostatky biskupa k vchodu katedrály, kde im vzdali posledný hold a odviezli ich do obce Závod, odkiaľ biskup Vrablec pochádzal. Uctiť si svojho rodáka prišli všetky vekové generácie. Predtým, ako biskupa pochovali na miestnom cintoríne, slávili svätú omšu v tamojšom kostole. Hlavným celebrantom a kazateľom pohrebnej svätej omše bol trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Koncelebrovali viacerí biskupi a kňazi. V závere prítomným prečítal arcibiskup Zvolenský pozdrav kardinála Tomka a prítomným sa prihovoril aj starosta obce Závod Peter Vrablec.
TK KBS vydala k správe FOTO