Bratislava 8. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)

V tomto roku spáchalo samovraždu v slovenských väzeniach počas výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody osem osôb. TASR o tom informoval riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž.
Ilustračné foto

“Napriek prijatým eliminačným opatreniam nemožno samovražednému konaniu úplne zabrániť, predovšetkým pri skupine väznených osôb, u ktorých nie sú žiadne podozrivé prejavy, na základe ktorých by bolo možné uplatniť primerané opatrenia s cieľom odstránenia príčin vedúcich k zlyhaniu väznenej osoby,” objasnil Baláž.
Podľa jeho slov z výsledkov následných šetrení okolností takéhoto konania vyplýva, že najčastejšími dôvodmi sú strata slobody a z toho vyplývajúce zákonné obmedzenia, nezmierenie sa zo spáchaným skutkom, negatívne vzťahy s rodinou a partnermi alebo ich strata.
Osoby, ktoré páchajú bilančné samovraždy vo väzenskom prostredí, svoje správanie spravidla cielene kontrolujú, aby okolie neupozornili na svoje úmysly a nebolo im ich rozhodnutie ukončiť život zmarené zo strany personálu.
“Je potrebné si uvedomiť, že väznené osoby možno obmedziť počas výkonu väzby alebo výkonu trestu len vo výkone tých práv a slobôd, ktorých výkon by bol v rozpore s účelom výkonu väzby alebo výkonu trestu. Ide napríklad o právo na nedotknuteľnosť osoby, slobody pohybu a pobytu, zachovanie listového tajomstva a slobodný výber lekára,” priblížil Baláž.
Ako ďalej uviedol, personál zboru je však povinný rešpektovať ľudskú dôstojnosť a nesmie používať kruté, neľudské alebo ponižujúce spôsoby zaobchádzania.
“Z uvedeného vyplýva, že personál zboru nemôže napríklad monitorovať technickými prostriedkami priestory štandardných ciel, kontrolovať, respektíve byť prítomný pri vykonávaní osobnej hygieny a hygienických potrieb, ide aj o zabezpečenie zákonom garantovaného nepretržitého osemhodinového spánku na lôžku, osobitne u väznených osôb umiestnených na celách, ktoré v čase od večierky do budíčka musia byť uzamknuté. Na takéto konanie sú zneužité predmety a veci, ktoré majú v súlade s platnou legislatívou pri sebe na zabezpečenie povinnosti udržiavať osobnú hygienu a upravenosť, alebo časti výstroja,” dodal Baláž.
Aktuálne sa vo výkone väzby nachádza 1460 obvinených a vo výkone trestu odňatia slobody 8768 odsúdených.