Bratislava 26. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Fungujúca justícia, pomoc ľuďom v problémoch, zvyšovanie dôveryhodnosti štátu a ochrana liberálnej demokracie a ľudských práv. Na tieto oblasti sa ministerstvo spravodlivosti zameria v roku 2018. Svoju agendu v piatok novinárom predstavila ministerka Lucia Žitňanská (Most-Híd).
Na snímke ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská

Šéfka rezortu chce pohnúť dôveryhodnosťou a efektívnosťou súdnictva. V priebehu roka príde s návrhom reformy súdov, ktorá bude vychádzať zo zistení Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ). Jej experti pracujú na audite ministerstva, vybraných organizácií aj výkonu súdnej moci, prvú správu z tohto auditu predstaví Žitňanská čoskoro.
Opatrenia majú smerovať k spravodlivému a efektívnemu rozdeľovaniu zdrojov pre justíciu, k nastaveniu pravidiel špecializácie súdov a sudcov, k nastaveniu mapy súdov i k nastaveniu časových rámcov pre rozhodovanie súdov. Ministerka však chce priebežne zabezpečiť aj automatizovaný a spoľahlivý zber dát zo súdov.
V kombinácii s tým sa bude ministerstvo snažiť „dotiahnuť“ projekty elektronizácie justície zrealizované minulým vedením. Žitňanská chce podstatným spôsobom zvýšiť užívateľský komfort a priblížiť sa tomu, aby elektronizácia nebola brzdou efektívnej práce ale pomocou. Pripravuje aj nový zákon o justičnej službe, ktorý má komplexne riešiť problematiku postavenia justičných zamestnancov vrátane ich kariérneho rastu a odmeňovania.
Ministerka chce zlepšiť fungovanie obchodného registra. Zmenou zákona chce odstrániť administratívne prekážky mediačných a probačných úradníkov komplikujúcich ukladanie alternatívnych trestov a s pomocou iných opatrení chce zvýšiť využívanie Elektronického systému monitoringu osôb. Už v blízkom čase by mala vláda schváliť výstavbu novej väznice v Rimavskej Sobote, projekt reaguje na kritickú naplnenosť väzníc.
V legislatívnej činnosti sa bude rezort snažiť o nové opatrenia, ale aj pokračovať v implementácii nedávno prijatých predpisov. Chce pritom odstraňovať napätie v spoločnosti, ktoré smeruje k podpore radikálnych riešení, a to pomocou ľuďom v krízových situáciách. Tu Žitňanskej rezort zaradil otázku riešenia starých exekúcií, presadenie novej legislatívy v oblasti drog, reformu opatrovníckeho práva, implementáciu nového zákona o obetiach trestných činov, ktorý je v praxi od začiatku roka 2018 a úpravu spôsobov výkonu exekúcie a reakcia na požiadavky z praxe po minuloročnej veľkej novele Exekučného poriadku.
Ministerka opäť predloží zákon o zaisťovaní a správe zaisteného majetku, prerokovanie ktorého vláda zastavila v novembri minulého roka. Bude pokračovať aj v príprave veľkej novely Infozákona, kde by sa chcela v prvom štvrťroku vysporiadať s pripomienkami k návrhu. Ministerstvo dostalo od vlády úlohu do konca marca 2018 predložiť návrh pravidiel, ktorými by sa upravili pre štátne orgány zásady využívania právnych služieb advokátov vrátane ich výberu a odmeňovania. Rezort má tiež v pláne novelu zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorá by riešila jeho aplikačné problémy.
Žitňanskej rezort sa bude aj v tomto roku zameriavať na extrémizmus a bude sledovať a vyhodnocovať opatrenia presadené vlani. V pôsobnosti ministerstva je aj agenda ochrany ľudských práv. Ministerka je odhodlaná aj naďalej vstupovať do návrhov, ktoré môžu mať vplyv na štandard dodržiavania ľudských práv. Podľa jej slov sa neprestane usilovať o zlepšenie v tých oblastiach, kde je štandard pre niektoré skupiny ľudí už teraz nízky.