Nitra 27. marca 2018 (HSP/Foto: HSP/Eugen Rusnák a Slavica)
 
V nedeľu sa do niekdajšieho hlavného mesta Veľkomoravskej ríše sa vrátil ozajstný duch slovanstva, našich starodávnych tradícií, histórie a kultúry. Združenie Slavica usporiadalo medzinárodnú výstavu slovenských a slovanských kníh BIBLIOTÉKA SLAVICA a originálnu výstavu Čaro slovenského ornamentu.

Na snímke účastníci podujatia

Obidve výstavy sa pri príležitosti marcového Dňa knihy uskutočnili v priestoroch Domu Matice slovenskej v Nitre. Obe boli venované dejinám slovanstva a Slovenska, pamätníkom, reči a kultúre, ľudovému umeniu a tradíciám Slovákov a všetkých Slovanov. V prvom ročníku podujatia, ktoré sa stane tradičným, organizátori pripomenuli aj osobnosť Mateja Hrebendu. Svoju produkciu na knižnej výstave predstavili vydavateľstvá: Nitrava, Inštitút ruskej civilizácie (Rusko), Rodovič (Rusko), Eko-konzult, Sofian, Mervart (Česko), Tartaria (Torden), Vydavateľstvo Rudolf Irša, Bibliotheca Gnostica (Česko),  Slovanský Dom a vydavateľstvo Matice slovenskej. V priebehu celého dňa výstavu navštívilo takmer tisíc ľudí.
Knižnú výstavu o 9. hodine otvoril jeden z organizátorov, predseda nitrianskeho občianskeho združenia Slavica Miloš Zverina. O polhodinu sa otvorila tematická filatelistická výstava. V rámci výstavy sa konal aj seminár spojený s prezentáciou nových kníh, na ktorom vystúpili mnohí známi odborníci zo Slovenska a zo zahraničia: Ing. Vladimír Laubert, vydavatelia: Z. Říha, J. Bienik a M. Zverina, autori a vydavatelia Viktor Timura, Ratko Sudecki, Vladimír Laubert, T.E. Rostas, Rudolf Irša a pozdraviť účastníkov a hostí dvoch výstav prišla aj Milka Zimková.
O 15. hodine sa uskutočnila vernisáž výstavy Čaro slovenského ornamentu, počas ktorej Miloš Zverina porozprával o histórii slovenského ornamentu a regiónoch, kde sa najviac venujú tvorivej práci s ornamentom. Prihovorila aj Milka Zimková a Drahoš Daloš. Na tejto výstave svoje diela prezentovali: Miloš ZVERINA, Daniel BLAŽKO, Galina ANTROPOVA, a Anna KOSTELNIČÁKOVÁ.
Eugen Rusnák


Príspevok V Svätoplukovom meste obnovili slovanskú „ríšu“: vzácne historické knihy a čaro slovenského ornamentu v Nitre zobrazený najskôr Hlavné správy.