Belehrad 21. októbra 2018 (HSP/Foto: Facebook)
 
V priestoroch vojenských kasární „Banjica 2“ v Belehrade sa uskutočnili päťdňové medzinárodné vojenské cvičenia náčelníkov štábov a personálu REGEX-18, ktoré sa konali prostredníctvom počítačového modelovania v súlade so štandardmi NATO. Bolo to spoločné a kombinované školenie vojenských, civilných a policajných štruktúr. Tieto cvičenia sa konali v dňoch 15. až 19. októbra a vyvolali v Srbsku ostrú polemiku

Vojaci na jednej z prednášok spoločných cvičení NATO REGEX-18 na území Srbska

Ciele školenia, ktoré sa vykonávajú v súlade s normami a postupmi NATO, boli zamerané na zlepšenie schopností personálu na úrovni brigády riadiť a kontrolovať sily v operáciách v nadnárodnom prostredí a tiež posilňovať interoperabilitu.
„Od vytvorenia Iniciatívy REGEX je to piate zo série cvičení, ktoré NATO uskutočňuje od roku 2014,“ povedal šéf odboru výcviku a doktríny (J-7) SAF GS, plukovník Boško Zorić, ktorý sa na cvičeniach REGEX 18 zúčastnil v úlohe plánovacieho dôstojníka.
Zdôraznil, že v tomto roku srbské ozbrojené sily (SAF) pripravili a vykonali cvičenie veliteľov brigády, ktorému predchádzalo sedem tréningových a plánovacích workshopov so zahraničnými partnermi.
„Ide o jednostranné, mnohonárodné a multifunkčné cvičenie, ktorého koncepcia podporuje prípravu a realizáciu mnohonárodných operácií na podporu mieru v nestabilnom prostredí založenom na komplexnom prístupe a zameranom na spoluprácu so všetkými príslušnými aktérmi v operačnej zóne,“ povedal plukovník Zorić.
Šéf simulačného výcvikového strediska Mičo Branković pred začiatkom cvičení predstavil scenár, podľa ktorého sa mali konať školenia. Hlavným cieľom účasti SAF na iniciatíve REGEX bol rozvoj interoperability v oblasti prípravy a rozvoj kapacít pre plánovanie spoločných a kombinovaných cvičení s regionálnymi ozbrojenými silami, ďalšími členmi NATO a programu Partnerstvo za mier.
Okrem členov SAF, členov Zvláštneho protiteroristického oddelenia ministerstva vnútra, zástupcov medzinárodných organizácií, úradu OSN v Belehrade, UNICEF, UNHCR, OBSE, Medzinárodného výboru Červeného kríža, komisára pre utečencov, Červeného kríža Srbska sa na cvičeniach zúčastnilo 60 členov ozbrojených síl z 15 krajín: Arménska, Azerbajdžanu, Alžírska, Bosny a Hercegoviny, Kolumbie, Gruzínska, Kazachstanu, Moldavska, Mauretánie, Spojených arabských emirátov, Ukrajiny, Macedónska, Pakistanu, Egypte a Jordánska.
V predošlých rokoch sa podobné cvičenia uskutočnili v Turecku, Bosne a Hercegovine, Grécku a v Jordánsku. Srbský minister obrany Aleksandar Vulin reagoval na neskokojnosť domácej verejnosti, mnohých politikov a médií, že sa v krajine konali cvičenia NATO. Poprel, že to boli spoločné cvičenia NATO, na ktorých sa zúčastnilo Srbsko, aj keď paradoxne tieto cvičenia sa konali práve na území Srbska.
Minister reagoval aj na správu Rádia Slobodná Európa o „prvom spoločnom cvičení NATO na srbskom území“. Daná správa, vydaná pred začiatkom cvičení, znela:
„Vojenské cvičenia členských štátov Severoatlantickej aliancie v októbri 2018 sa po prvý raz uskutočnia v Srbsku. Predstavuje to ďalší politický krok v spolupráci NATO-Belehrad. Srbsko sa už zúčastnilo na vyše dvadsiatich vojenských cvičeniach ako pozorovateľská krajina v rámci aliančného programu Partnerstvo za mier. Tentokrát sa však bude po po prvý raz  cvičiť na jeho území.”
Aj keď sa Srbsko do veľkej miery prikláňa k štandardom NATO, trvá na zachovaní vojenskej neutrality a je to práve vojenská spolupráca s Ruskom, ktorá sa verejne oveľa viac zdôrazňuje. Srbská verejnosť je oveľa viac oboznámená s aktivitami súvisiacimi s Moskvou než s NATO, napriek tomu tých rusko-srbských je menej.
Srbský minister obrany Aleksandar Vulin oponoval: „Cvičenie REGEX-2018 to nie sú manévre Severoatlantickej aliancie“. Pripomenul, že ide o regionálny počin začatý v roku  2013. „Ide o cvičenie veliteľského personálu, ktoré je podporené istými počítačovými simuláciami, podobné tým, ktoré sa na našom území konali už aj predtým,“ zdôraznil srbský minister.
Eugen Rusnák
 

Príspevok V Srbsku sa uskutočnili vojenské cvičenia NATO REGEX-18. Srbský minister obrany tvrdí, že to “neboli manévre NATO” zobrazený najskôr Hlavné správy.