Košice, 22. október (HSP/TS KE/Foto:Dávid Kováč)

V chráme svätých Sedmopočetníkov v Sobranciach slávil vladyka Milan Chautur, CSsR, košický eparcha, spolu s kňazmi z okolia starobylú Liturgiu sv. Jakuba, Pánovho brata – prvého jeruzalemského biskupa. Liturgiu spevom sprevádzal kňazský Zbor svätého Jakuba, ktorý dirigoval otec Daniel Porubec. Veriaci, ktorí sa tejto liturgie nemohli zúčastniť osobne, ju mali možnosť sledovať vďaka online prenosu televízie Logos.
Na snímke slávenie liturgie

Vo svojej kázni vladyka Milan predostrel situáciu Jeruzalema, v ktorom táto liturgia vznikala, a poukázal na Ježišov nárek nad Jeruzalemom, proroctvo jeho pádu a zničenie aj okolitých miest. Ako vysvetlil, Ježišovo „Beda“ si zaslúžili tým, že nevyužili Božiu blízkosť i Ježišove zázraky. Upozornil, že v mnohom sa podobajú dnešným časom, kedy ľudia odvrhujú Krista, zabúdajú naňho a odstraňujú všetko, čo s Ním súvisí. Varoval, že ak veriaci zľahostajnejú, zanedbajú jeho milosť, sviatosti a stretávanie sa so živým Bohom v modlitbe a na liturgii, aj nad nimi raz zaznie Ježišovo beda. Napokon vladyka povzbudil veriacich ku aktívnej účasti s preukázanou Božou milosťou.
Na záver sobranecký protopresbyter otec Jozef Kellö poďakoval vladykovi Milanovi za jeho slová a vyzval prítomný ľud, aby sa pozdravil svätým bozkom, ktorý si počas Liturgie sv. Jakuba dáva aj ľud.
Liturgia sv. Jakuba vznikla v Palestíne, jej slávenie bolo rozšírené až do 9. storočia. Neskôr ju postupne v byzantskom svete nahradila liturgia sv. Jána Zlatoústeho, sv. Bazila Veľkého a Liturgia vopred posvätených darov, ktoré sa slávia až dodnes. Na Slovensku sa v súčasnosti liturgia sv. Jakuba slávi gréckokatolíckymi biskupmi pravidelne raz v roku, pri príležitosti sviatku sv. Jakuba, Pánovho brata. Medzi jej zvláštnosti okrem mnohých hlbokých dnes už netradičných modlitieb patrí aj umiestnenie sedesu biskupa a kňazov, ktorí počas čítaní sedia v lodi chrámu hneď oproti ľudu. Ďalšími zvláštnosťami sú skutočnosti, že biskup káže sediac uprostred ľudu, a prijímanie veriacich je pod obidvoma spôsobmi, ale oddelene. Veriaci najprv prijímajú Kristovo telo, ktoré im kňaz kladie do úst a následne pristupujú k ďalšiemu kňazovi, ktorý im dáva piť Kristovu krv priamo z kalicha.

Redakciu informoval  TS KE  Richard Fučko