Moskva 18. mája 2018 (HSP/Foto: Slovenský inštitút)
 
Na svojom siedmom zasadnutí sa zišla 15. mája Spoločnosť Ľudovíta Štúra, ktorá pôsobí pri Slovenskom inštitúte v Moskve. Jej členovia a sympatizanti pozývajú medzi seba vždy zaujímavých ľudí. Preto mohol tentoraz riaditeľ Slovenského inštitútu (SI) Ján Šmihula privítať riaditeľku Múzea Ľudovíta Štúra v Modre Vieru Jančovičovú

Zasadnutie Spoločnosti Ľ. Štúra v Moskve

Predsedníčka Spoločnosti Ľ. Štúra profesorka Alla Mašková prítomných oboznámila s najnovším 6. vydaním almanachu Devín. Na vyše 200 stranách prináša mnoho zaujímavých článkov, úryvkov z románov, básní i ďalších zaujímavostí s cieľom čitateľa obohatiť a poučiť, rozptýliť aj pobaviť.

Predsedníčka Spoločnosti Ľ. Štúra – prof. A. Mašková (v strede) počas svojho vystúpenia

Popri pravidelných rubrikách „Tvorba Ľ. Štúra“, „Ľ. Štúr v spomienkach svojich súčasníkov“, „Naši súčasníci o Ľ. Štúrovi“ si môžete v almanachu prečítať úryvok z románu Dominika Dána „Žiješ iba dvakrát“ v preklade Ally Maškovej, alebo zaspomínať na prozaika Martina Kukučína (od jeho úmrtia uplynie 21. mája 90 rokov), básnika Milana Rúfusa (v decembri si pripomenieme 90 rokov jeho narodenia) a básnika Jána Smreka (rovnako v decembri si pripomenieme 120 rokov jeho narodenia).

Riaditeľka Múzea Ľudovíta Štúra v Modre Viera Jančovičová počas prezentácie

Profesorka Alla Mašková potom priblížila svoju monografiu „Cesty rozvoja slovenskej prózy od 19. do začiatku 21. storočia“ a Natália Švedová predstavila román Vladimíra Mináča „Výrobca šťastia“, ktorý vyšiel tento rok v jej preklade.

Riaditeľ Slovenského Inštitútu v Moskve Ján Šmihula odovzdáva „Čestný diplom“ predsedníčke Spoločnosti Ľ. Štúra prof. Alle Maškovej

Živý záujem účastníkov zasadania Spoločnosti Ľ. Štúra vyvolala prezentácia riaditeľky Múzea Ľ. Štúra v Modre Viery Jančovičovej. Podrobne priblížila históriu i súčasnosť múzea, v ktorom sa nachádza 20-tisíc kníh a 6-tisíc zbierkových predmetov, medzi nimi aj také originálne ako napríklad pramienky vlasov Ľ. Štúra.

Všetkých šesť vydaní almanachu Devín

Predsedníčka Spoločnosti Ľudovíta Štúra Alla Mašková si prevzala na zasadaní čestný diplom, ktorý jej odovzdal riaditeľ SI Ján Šmihula. Pri odovzdávaní podčiarkol, že je ocenením nielen jej práce v Spoločnosti Ľ. Štúra, ale aj ocenením jej mimoriadne záslužnej činnosti a nasadenia, s ktorým už niekoľko desiatok rokov prispieva k upevňovaniu kultúrnych vzťahov medzi našimi krajinami.
Eugen Rusnák
 
Príspevok V Slovenskom inštitúte v Moskve sa stretla Spoločnosť Ľudovíta Štúra zobrazený najskôr Hlavné správy.