Moskva 21. marca 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/Kirill Kallinikov)
 

Špecialisti štátnej spoločnosti Rosatom Ruského federálneho jadrového centra (Všestranný vedecký výskumný ústav experimentálnej fyziky mesta Sarov v Nižnonovgorodskej oblasti) vyvinuli komplex pre zaznamenávanie superslabých biomagnetických polí, ktoré pomôžu identifikovať „centrum prianí“ v mozgu živých organizmov, uvádza to Sputnik.

Ilustračné foto

Komplex, ktorý funguje metódou superprúdivej magnetometrie bez priameho prieniku do organizmu, zachytáva superslabé magnetické pole.
„Tento vynález nám dá možnosť odhaliť centra prianí a dokonca ich ovládať,” vysvetlili pre Sputnik vynálezcovia komplexu.
Superslabé magnetické polia mozgu boli objavené vďaka zariadeniu „magnetoencefalograf”. Biomagnetické polia vyžarované mozgom sú milionkrát slabšie než magnetické pole Zeme a preto sa dajú zaznamenávať iba pomocou špeciálnych magnetometrov založených na báze supravodičov, ktoré majú dostatočnú citlivosť pre záznam veľmi malých magnetických polí.
V dôsledku prevedení magnetoencefalografie (MEG) sa objavujú rozsiahle dátové súbory, ktoré obsahujú informácie o procesoch, ktoré sa vyskytujú v mozgu. Behom spracovaní týchto dát sa výskumník potýka s opačnou úlohou spočívajúcou v priestorovej rekonštrukcii zdrojov rôznych signálov MEG v mozgovej kôre. Takýmto spôsobom je možné vysledovať prácu centra prianí.
 

Príspevok V Rusku vyvinuli zariadenie, ktoré pomôže ovládať prianie ľudí zobrazený najskôr Hlavné správy.