V Rakovici nad Ondavou obnovili farský chrám

Košice 4. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)

Veriaci farnosti Rakovec nad Ondavou oslávili 1. októbra chrámový sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky odpustovou slávnosťou, počas ktorej vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, posvätil obnovený chrám, na ktorom sa rekonštruovala strechy. Slávnosť liturgickým spevom sprevádzal domáci spevácky zbor pod vedením Kataríny Potockej.
Na snímke košický eparcha Milan Chautur

V kázni vladyka Milan poukázal snahu sveta vysporiadať sa so strachom z vojny. Ako varoval, pozemská ochrana je nedostatočná, pre človeka je jedinou istotou ochrana Presvätej Bohorodičky. Vyzval veriacich, aby sa preto utiekali práve k nebeskej Matke, o ktorej sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky ubezpečuje všetkých, že ona načúva prosbám svojich detí a stará sa o nich.
V závere slávnosti farár farnosti otec Slavomír Jusko sa poďakoval vladykovi Milanovi za jeho povzbudivé slová a zároveň vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii strechy chrámu.
Redakciu informoval Jaroslav Girovský Poverený pre kontakt s masmédiami
Košická eparchia

Hlavné Správy

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.