Praha 22. januára 2018 (TK KBS/HSP/Foto:TK KBS)
 
Večernou ekumenickou slávnosťou začína v pondelok 22. januára 2018 – 112. plenárne zasadnutie Českej biskupskej konferencie (ČBK), na ktorom sa zídu českí a moravskí biskupi a zástupcovia rádov. Prítomní sa zoznámia s aktuálnym dianím v cirkvi či priebehom príprav cirkevnej aplikácie Nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).

Na snímke emblém České biskupské konferencie

Ďalej majú napríklad schváliť i koncepciu domácej hospicovej starostlivosti Charity ČR. Zástupcovia diecéz sa rádov sa tiež budú venovať otázkam vzájomnej spolupráce alebo téme pastorácie mládeže či prípravám na biskupskú synodu o mladých ľuďoch v tomto roku. Noví biskupi sa na tomto plenárnom zasadnutí mali zapojiť do práce komisií a rád ČBK.
S biskupmi, zástupcami rádov a predstaviteľmi cirkví, ktorí sú združení v Ekumenickej rade cirkvií, sa môžete stretnuť 22. januára o 18:00 h na ekumenickej bohoslužbe v Kostole sv. Vojtecha v Prahe. Predsedajúcim bude kard. Dominik Duka.

Príspevok V Prahe sa zídu českí a moravskí biskupi na 112. plenárnom zasadnutí zobrazený najskôr Hlavné správy.