Považské Podhradie 28. februára 2019 (HSP/TK KBS/Foto:Katarína Vávrová)
 
Predposledný februárový týždeň patril vo farnosti Považské Podhradie na Považí ľudovým misiám. Tie viedli pátri redemptoristi. Ľudové misie boli v tejto farnosti naposledy v roku 1947. Možnosť duchovnej obnovy či spoločných katechéz využili desiatky veriacich z Považského Podhradia, Orlového, Šebešťanovej, ale aj širšieho okolia

Ľudové misie

V bohatom duchovnom programe, ktorý trval od soboty do nedele nechýbali sväté omše, katechézy pre ženy aj mužov, svätá spoveď, stretnutie s mladými či návšteva chorých. Misie sa začali v sobotu večer a skončili o osem dní, v nedeľu, slávnostným požehnaním misijného kríža pri chrámových dverách.
– Misie tu boli naposledy pred 71 rokmi v roku 1947. Dlho som o tejto možnosti rozmýšľal, no stále sme mali nejaké iné aktivity. Pred piatimi rokmi som povedal pátrovi Ivanovi, s ktorým sa dlho poznám, že by sme mali o takúto možnosť duchovnej obnovy záujem. Keďže sme vedeli, že majú nabitý program, neurgovali sme ich. No zrazu v novembri minulého roka prišla ponuka, ktorú sme veľmi radi prijali. Pripravovali sme sa na túto udalosť deviatnikmi, modlitbami a kázňami. Pre ľudí je to niečo úplne iné, je to z Božej strany veľká milosť pre celú farnosť, – uviedol dekan farnosti Ivan Konečný.
Počas ôsmich dní si cestu nielen do farského Kostola sv. Ladislava v Považskom Podhradí, ale aj do kaplnky v Šebešťanovej či v Orlovom našli desiatky veriacich všetkých vekových kategórií.
– Ponúkame formu posolstva, ktoré si zvolil ešte zakladateľ našej rehole redemptoristov Alfonz de Liguori. Ten pre ľudí, vtedy chudobných v materiálnom zmysle, organizoval misie. A my v jeho ceste pokračujeme, farnostiam ponúkame formu duchovných cvičení. Na prvom mieste je Božia ponuka, pomoc, objatie pre ľudí, ktorí v danej farnosti žijú, akési duchovné EKG, – povedal redemptorista Ivan Flimel.
Veriaci si našli cestu aj na katechézy, ktoré boli rozdelené pre mužov, ženy aj mladých ľudí. – Toto je špeciálny spôsob takého osobnejšieho prístupu, zostali sme verní ešte tradícií nášho zakladateľa a delíme veriacich na ženy, mužov či mladých. Tak sa im môžeme venovať osobnejšie a vybrať témy, ktoré sa ich priamo dotýkajú. V našom programe v Považskom Podhradí nechýbala ani návšteva chorých a centrom toho všetkého boli počas ôsmich dní sväté omše a vysluhovanie sviatostí zmierenia,- doplnil I. Flimel.
TK KBS informovala Katarína Vávrová.
 

Príspevok V Považskom Podhradí ľudové misie po desiatkach rokov zobrazený najskôr Hlavné správy.