Poprad 28. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)
 
Mesto Poprad očakáva, že tento rok by malo zápis do prvého ročníka základných škôl (ZŠ) absolvovať viac ako 500 detí z mesta, ale aj okolitých obcí. Hovorca popradskej radnice Marián Galajda pre TASR uviedol, že vlani zapísali do deviatich škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta celkom 548 prváčikov.

Ilustračné foto

„V prípade očakávaných detí v prvom ročníku ZŠ ide o údaj z evidencie, nie je vylúčené, že niektoré deti nenastúpia a budú mať odklad. Zároveň opäť očakávame záujem aj zo strany rodičov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Poprade, ale svoje deti chcú umiestniť v našich školách podľa voľných kapacít,“ informoval Galajda.
V popradských ZŠ sa zápis prvákov uskutoční po Veľkej noci, počas prvého aprílového týždňa. Počas troch dní v utorok až štvrtok (3. – 5. apríla) sa tak stane medzi 12. a 17. hodinou. „V snahe vyjsť v ústrety zákonným zástupcom detí sa uskutoční 3. apríla zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 už od 9. hodiny, keďže v tento deň sú veľkonočné prázdniny. Vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti zákonného zástupcu po dohode s riaditeľom školy môže byť dieťa zapísané aj v inom náhradnom termíne,“ uviedla vedúca odboru školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Poprade Edita Pilárová.
Miesto zápisu v príslušnej základnej škole je zverejnené na webovom sídle školy, v priestoroch materských škôl, na dverách hlavného vchodu do budovy školy a na iných verejne prístupných miestach. ZŠ pri zápise dieťaťa do 1. ročníka požadujú podľa zákona základné údaje o dieťati – meno, priezvisko, bydlisko a podobne, ale aj o zákonných zástupcoch. Tie si škola overí na základe platného rodného listu dieťaťa a hodnoverných úradných dokladov rodičov.
 
Príspevok V Poprade do miestnych základných škôl by malo nastúpiť viac ako 500 prváčikov zobrazený najskôr Hlavné správy.