Bratislava 29. marca 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo)
 
V pondelok 1. apríla sa začínajú zápisy prvákov do základných škôl pre školský rok 2019/2020. Potrvajú do 30. apríla a týkajú sa detí, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕšia šesť rokov a dosiahnu školskú spôsobilosť. V minulom roku prišlo k zápisu 62 571 detí a v tomto roku by to mal byť podobný počet. Agentúru SITA o tom v tlačovej správe informoval odbor komunikácie rezortu školstva

Ilustračné foto

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Za zanedbanie tejto povinnosti možno rodičovi uložiť pokutu v priestupkovom konaní do 331,50 eura. Ak rodič nemôže zapísať dieťa do školy v riadnom termíne, napríklad pre chorobu či iné závažné dôvody, je dôležité, aby sa skontaktoval s riaditeľom školy, vysvetlil mu situáciu a dohodol s ním ďalší postup. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o odklad je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Vyjadrenie odborníkov je pre zákonného zástupcu odporúčaním.
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Ak dieťa pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu základnej školy, riaditeľ môže určiť jeho zaradenie do nultého ročníka. V oboch prípadoch tak môže urobiť iba so súhlasom zákonného zástupcu.
 
Príspevok V pondelok sa začínajú zápisy prvákov do základných škôl zobrazený najskôr Hlavné správy.