Poľsko 11. septembra 2017 (HSP/TK KBS/Toto/TASR/AP/Ariel Schalit)

Vo všetkých kostoloch i kaplnkách v Poľsku sa v piatok uskutočnil obnovený akt zasvätenia Poľska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Táto historicky významná udalosť sa uskutoční na sviatok Narodenia Panny Márie. Bude tak naplnená vôľa Panny Márie, ktorú vyjadrila pred 100 rokmi vo Fatime, pripomína hovorca Konferencie biskupov Poľska (KBP), otec Paweł Rytel-Andrianik.
Na snímke socha Panny Márie

Hovorca KBP zdôrazňuje, že biskupi pozývajú v ten deň (8. septembra) všetkých k účasti na svätej omši, a teda k obnove tohto historicky významného aktu.
Po prvýkrát bol akt zasvätenia Poľskej cirkvi Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie uskutočnený 8. septembra 1946 na Jasnej Hore. Poľskí biskupi, na čele ktorých bol prímas, kardinál August Hlond vtedy odovzdali našu krajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Akt zasvätenia obnovili poľskí biskupi 6. júna tohto roku vo Svätyni Matky Božej Fatimskej v Zakopanom na Krzeptówkach pod vedením arcibiskupa Stanisława Gądeckieho, predsedu KBP.
„Dnes chceme vo farnostiach zopakovať túto hlboko duchovnú udalosť spred rokov. Nepôjde však len o historickú spomienku, ale predovšetkým o obnovenie nášho vzťahu s Matkou Božou. Nadchádzajúce slávenia sú dobrým momentom k tomu, aby sme zverili Márii naše životy, naše radosti i problémy; aby sme jej povedali o všetkom ťažkom v našom osobnom, spoločenskom i politickom živote,” povedal otec Rytel-Andrianik.
Dodal tiež, že akt zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie uskutočnil v roku 1984 Ján Pavol II. „ Pápež pochádzajúci z Poľska viackrát vyjadril svoj vzťah ku Kristovej Matke, oddával sa jej ochrane pri mnohých príležitostiach. Zvlášť to bolo možné pozorovať vo chvíľach pokusu o atentát na jeho život. Akt zasvätenia, ktorý sa uskutoční v najbližší piatok bude nadväzovať na slová Jána Pavla II. „Totus Tuus” „Celý Tvoj”– zdôraznil hovorca KBP.
Otec Rytel-Andrianik nadviazal aj na udalosť stého výročia zjavení vo Fatime a 300. jubilea korunovácie obrazu Matky Božej Čenstochovskej. „Tieto udalosti sú špeciálnou motiváciou k tomu, aby sme životy zverili Matke Božej. Prosme za naše životy, o požehnanie pre rodiny, vieru pre pochybujúcich ako aj o pokoj vo svete” – odkázal.
Plný text Aktu zasvätenia cirkvi v Poľsku Nepoškvrnenému Srdcu Márie:
Akt zasvätenia cirkvi v Poľsku Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
Ó svätá a Nepoškvrnená Panna!
Akými chválami môžeme oslavovať Teba, ktorá si nosila vo svojom lone Toho, ktorého nebesá nemôžu obsiahnuť. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
Prešlo už sto rokov od Tvojho zjavenia sa trom deťom vo Fatime, kde si prosila o modlitbu a pokánie za hriešnikov, ako aj za obrátenie. Dnes stojíme pred Tebou my, poľskí biskupi, duchovenstvo, zasvätení, veriaci a obraciame sa k Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, rozhodnutí čestne odpovedať na Tvoju prosbu.
Túžime, s Božou pomocou – v rôznych oblastiach nášho života i práce- stať sa neustále navracajúcim Božím ľudom, v ktorom niet nenávisti, násilia a zneužívania. Túžime žiť v milosti posväcujúcej , aby sa naša cirkev stala skutočným Božím domom a bránou do neba.
Všetci: Nepoškvrnené Srdce Márie, sľubujeme!
Matka Svätej Rodiny z Nazaretu, buď strážkyňou poľských rodín. Chceme urobiť všetko, čo je potrebné, aby sme chránili dôstojnosť ženy a pomáhali manželom verne vytrvať vo svätom sviatostnom zväzku. Zaväzujeme sa chrániť manželský zväzok, ktorý ustanovil Boh a nepočúvať, čo nám šepotom nahovára zlý duch, ktorý nás pozýva k zneužívaniu slobody a realizácii nesprávne chápanej tolerancie.
Chceme, aby všetci manželia našli vo svojom živote Božiu milosť a aby deti a mládež nestratili vieru, a aby sa ich nedotkla morálna skaza.
Všetci: Nepoškvrnené Srdce Márie, sľubujeme!
Mária, Príbytok Ducha Svätého, Ty si chránila počaté dieťa Ježiša, a teraz nás učíš, ako sa máme zaujímať o nenarodené deti. Chceme dar života považovať za najväčšiu Božiu milosť a za najcennejší dar. Chceme sa stať ochrancami počatého života, aby každý človek mohol rásť v pokoji a bezpečí vlastnej rodiny.
Všetci: Nepoškvrnené Srdce Márie, sľubujeme!
Rodička Zakladateľa Cirkvi, my poľskí biskupi – v našej pastierskej službe- chceme ísť za tým, aby Mystické telo Krista vzrastalo a posilňovalo sa, aby bolo duchovenstvo verné Bohu, Svätému Krížu a Evanjeliu, a aby zasvätené osoby uskutočňovali svoje rehoľné charizmy a boli pre svet čitateľným znakom prítomnosti Tvojho Syna.
Všetci: Nepoškvrnené Srdce Márie, sľubujeme!
Matka naša i Kráľovná, túžime – skrze autentický kresťanský štýl života – napomôcť k návratu tých, ktorí odišli z Kristovho ovčinca, aby nanovo našli Tvojho Syna a pochopili, že len On je „Cesta, Pravda a Život” (Jn 14, 6).”
Všetci: Nepoškvrnené Srdce Márie, sľubujeme!
Sľubujeme, že budeme konať všetko tak, aby sa v našom osobnom, rodinnom živote, v národe i spoločnosti realizovala nie naša vlastná vôľa, ale vôľa Tvojho Syna.
Zasväcujúc sa Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, túžime sa čo najbližšie zjednotiť s Tebou, Najsvätejšia Panna, oddávajúc sa Kristovi – jedinému Spasiteľovi, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.
Všetci: Amen.