Varšava 20. februára 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)
 
Najvyšší kontrolný úrad Poľska (NIK) odporučil ministerstvu školstva, aby zvážilo otázku zrušenia skúšok z matematiky v poľských školách kvôli nízkej úrovni výučby tohto predmetu

Ilustračné foto

“Výučba matematiky v poľských školách nie je v najlepšom stave. Forma a spôsob výučby nevedú k úplnému rozvoju matematických znalostí žiakov, čo potvrdzujú výsledky, ktoré dosahujú,” uvádza sa v správe NIK.
Podľa údajov komory okolo 42 % študentov postgymnaziálnych vzdelávacích zariadení, kde sa konali previerky, malo v rokoch 2015-2017 z matematiky známku “prípustné” (dvojku podľa šesťbodového systému). V gymnáziách bolo takých študentov 23 % a v základnej škole 10 %.
Najlepšiu známku “výborne” (šestku podľa šesťbodového systému) získalo len 6 % študentov gymnázií, 2 % žiakov základných škôl a 1 % postgymnaziálnych študentov.
V správe NIK sa uvádza, že podľa údajov Ústrednej skúšobnej komisie majú žiaci s matematikou viac problémov než s ostatnými predmetmi. V rokoch 2015-2017 bol priemerný výsledok skúšky z matematiky, ktorá je potrebná na získanie maturitného vysvedčenia a prijatie na vysokú školu, 55 bodov zo 100. Priemerný výsledok skúšky z poľského jazyka tvoril 60 bodov a z angličtiny 73 bodov. Skúšku z matematiky nezložil každý šiesty žiak.
Vo svojich záveroch zaslaných ministerstvu školstva navrhuje NIK okrem iného zvážiť možnosť “pozastavenia skúšky z matematiky ako povinnej pre všetkých žiakov” do chvíle zlepšenie situácie s výučbou tohto predmetu v školách.
 
Príspevok V Poľsku chcú zrušiť skúšky z matematiky. Dôvod vás možno prekvapí ale možno vôbec nie zobrazený najskôr Hlavné správy.