Jasov 22. októbra 2018 (HSP/TK KBS/Foto:Screenshot Youtube)
 
Cirkev si v nedeľu pripomenula osobu posledného panovníka Habsburskej monarchie, blahoslaveného cisára Karola I. V Opátstve premonštrátov v Jasove sa od mája tohto roku nachádza relikvia tohto svätca

Na snímke Karol Habsburský

Pri tejto príležitosti sa v nedeľu uskutočnila v Jasove slávnostná svätá omša, ktorú celebroval prior kláštora Peter Ján Budzák, O. Praem. V úvode pripomenul, že deň spomienky bl. Karola je dňom výročia jeho sobáša s princeznou Zitou Parmsko-Bourbonskou (21. 10. 1911). V homílii vysvetlil, že relikviár, ktorý sa nachádza v Jasove, vyzerá ako „kľačadlo, ktoré mal Karol vo svojej izbe a na ňom mal položenú Bibliu. Na našom kľačadle je Biblia v spodnej časti (kde sa kľačí) a Karol na vrchnej“. Vyzdvihol fakt, že cisár Karol obetoval svoje utrpenie za národy, ktoré mu boli zverené. Naznačil sociálny rozmer jeho krátkej vlády, keď viac myslel na chudobných a biednych ako na vlastný blahobyt a taktiež zmienil jeho mierové snahy.
Bl. Karola je možné si uctiť v stredu 24. októbra pri večerných svätých omšiach v Chráme Najsvätejšej Trojice v Košiciach, vo štvrtok 25. októbra pri študentskej svätej omši o 8.00 hod. v Chráme Najsvätejšej Trojice a v nedeľu 28. októbra v Opátskom chráme pri svätej omši o 9.00 hod., ktorú opát Ambróz obetuje za politikov. Na túto svätú omšu sú osobitne pozvaní starostovia obcí z okolia Jasova.
Relikviár je uložený v Opátskom chráme sv. Jána Krstiteľa v Jasove, kde je možné si uctiť ostatky bl. Karola vždy v čase svätých omší – v týždni o 7:00 h a v nedeľu o 9:00 h.
TK KBS informoval Jozef Vaško
 

Príspevok V Opátstve premonštrátov v Jasove si uctili bl. Karola Habsburského zobrazený najskôr Hlavné správy.