Gelnica 19. marca 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)
 
Vláda na svojom utorkovom výjazdovom rokovaní v Gelnici zobrala na vedomie priebežnú informáciu o realizácii akčného plánu tohto okresu, zaradeného medzi najmenej rozvinuté na Slovensku

Na snímke tlačová konferencia po skončení rokovania, zľava podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, premiér SR Peter Pellegrini, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter a primátor Gelnice Dušan Tomaško

Vláda konštatovala, že od jej posledného zasadnutia v okrese pred rokom bolo s podporou financií z akčného plánu vytvorených 238 nových pracovných miest. Najviac ich vzniklo v lesnom hospodárstve, kde pribudlo 82 miest. Nezamestnanosť sa tak podarilo znížiť na 9,72 percenta. Cieľom do roku 2022 je dosiahnuť hranicu 4,8 percenta.
Vláda ako tradične na výjazdových rokovaniach aj v Gelnici vyčlenila dotáciu pre samosprávy a organizácie v okrese. Celkovo na 45 projektov vyčlenila 1,28 milióna eur. Do pôvodného zoznamu priamo na zasadnutí pribudla dotácia 230-tisíc eur na rekonštrukciu cesty na Kojšovu hoľu, kde má vzniknúť veľké lyžiarske stredisko. Z ďalších podporených projektov pôjde po 80-tisíc eur pre obec Kojšov na rekonštrukciu kultúrneho domu a pre obec Prakovce na obnovu budovy klubu kultúry.
Sumou 65-tisíc eur vláda prispela na rekonštrukciu miestnych komunikácií obce Stará Voda, ďalších 50-tisíc eur na tento účel dostala obec Závadka. Mesto Gelnica na rekonštrukciu miestnych komunikácií dostalo 50-tisíc eur a ďalších 60-tisíc eur získalo na rekonštrukciu interiérov a vybavenie materskej školy na Hlavnej ulici. Sumou 50-tisíc eur vláda podporila rekonštrukciu kostola sv. Margity rímskokatolíckej farnosti v Margecanoch. Obec Jaklovce dostala na dofinancovanie výstavby kanalizácie 45-tisíc eur a obec Mníšek nad Hnilcom získal 40-tisíc eur na dostavbu vodovodu.
Akčný plán okresu Gelnica, ktorý je medzi najmenej rozvinuté zaradený od 30. júna 2017, vláda schválila 5. apríla minulého roka na zasadnutí v Prakovciach. Jeho hlavným cieľom bolo znížiť mieru nezamestnanosti v okrese podporou vytvorenia 931 pracovných miest do roku 2022. Predpokladaný rozpočet schválený v rámci akčného plánu bol 55,7 milióna eur. Z toho 32,7 milióna eur tvoria prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ďalších 20,95 milióna je plánovaných z ostatných zdrojov a 2,105 mil. eur predstavoval regionálny príspevok.

Príspevok V okrese Gelnica vzniklo za rok vyše 230 nových pracovných miest zobrazený najskôr Hlavné správy.