Bratislava 28. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Nálada v slovenskom priemysle sa v novembri zlepšila. Indikátor dôvery v priemysle podľa konjunkturálneho prieskumu Štatistického úradu SR (ŠÚ) totiž stúpol o 11,7 bodu na mínus 1 bod. Vývoj indikátora podľa štatistikov priaznivo ovplyvnili všetky hlavné sledované ukazovatele, ale hlavne rast očakávanej produkcie v najbližších troch mesiacoch a rast objednávok

Ilustračné foto

Trend priemyselnej produkcie v novembri vzrástol oproti októbru o 20 bodov na hodnotu 7 bodov. Rast bol zaznamenaný najmä vo výrobe strojov a zariadení, ostatných nekovových výrobkov a dopravných prostriedkov. Naopak, pokles priemyselnej produkcie uviedli hlavne respondenti v chemickom priemysle a vo výrobe kovov a kovových výrobkov.

Hodnotenie celkovej úrovne objednávok vzrástlo o 5 bodov na hodnotu záporných 15 bodov. Rast objednávok zaznamenali vo väčšine odvetví, najmä vo výrobe textilu a odevov, farmaceutických výrobkov a strojov a zariadení. Pokles objednávok bol len v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií a drevených a papierových výrobkov. Väčšina respondentov, až 82 %, považuje súčasné objednávky za dostatočné.

Úroveň objednávok na export oproti októbru vzrástla o 3 body na hodnotu mínus 18 bodov. Rast objednávok na export uviedli hlavne vo výrobe textilu a odevov a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií. Naopak, pokles objednávok na export uviedli hlavne vo výrobe potravín a ostatných nekovových výrobkov. Podiel respondentov, ktorí považujú súčasnú úroveň objednávok na export za dostatočnú, dosiahol 82 %.

Objem zásob hotových výrobkov v priemysle v novembri klesol o 2 body na hodnotu mínus 1 bod. Pokles zásob predpokladajú respondenti hlavne vo výrobe drevených a papierových výrobkov a v chemickom priemysle. Rast zásob uvádzajú najmä respondenti v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií. Väčšina respondentov, až 96 %, považuje stav zásob za primeraný.

Očakávania priemyselnej produkcie na nasledujúce tri mesiace sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zlepšili až o 28 bodov na hodnotu 11 bodov. Zvýšenie produkcie očakávajú najmä vo výrobe dopravných prostriedkov, drevených a papierových výrobkov a v chemickom priemysle, podľa veľkosti v podnikoch s 250 až 499 zamestnancami a podľa regiónov v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji. Pokles produkcie sa predpokladá hlavne vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, ostatných nekovových výrobkov a strojov a zariadení.

Hodnotenie očakávaného vývoja cien priemyselných výrobkov v novembri sa zvýšilo o 5 bodov na hodnotu záporné 4 body. So zvyšovaním cien počítajú najmä vo výrobe ostatných nekovových výrobkov a drevených a papierových výrobkov. Pokles cien očakávajú hlavne vo výrobe textilu a odevov a potravín.

Saldo zamestnanosti v novembri oproti októbru vzrástlo o 5 bodov na hodnotu mínus 17 bodov. Zvyšovanie počtu zamestnancov predpokladajú hlavne vo výrobe textilu a odevov a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií, podľa veľkosti v podnikoch so 100 až 249 zamestnancami a podľa regiónov v Košickom kraji. Naopak, znižovanie zamestnanosti predpokladajú najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov a ostatných nekovových výrobkov, podľa regiónov v Trenčianskom a Trnavskom kraji. So stabilizáciou zamestnanosti počíta 69 % respondentov.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj