Nová Kelča 28. augusta 2018 (HSP/TK KBS/Foto:Peter Zimen)
 
Slávnostnou svätou omšou v Kostole sv. Štefana Kráľa v Novej Kelči si dňa 2. septembra o 16.00 h. – v predvečer 5. výročia úmrtia – pripomenú svojho rodáka P. Petra Bujka SJ, bývalého provinciálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej na Slovensku.

P. Peter Bujko SJ

P. Peter Bujko SJ sa narodil 16. septembra 1968 vo Vranove nad Topľou. Vyrastal v Novej Kelči okres Vranov nad Topľou. V roku 1990 nastúpil do kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule ako bohoslovec košickej diecézy. V roku 1993 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej. Po noviciáte pokračoval v štúdiu teológie na Teologickom inštitúte sv. Alojza SJ v Bratislave (dnešná Teologická fkulta Trnavskej univerzity). Už behom štúdií teológie sa začal zajímať o ignaciánsku spiritualitu a duchovné cvičenia. Po kňazskej vysviacke 27. júna 1998 pôsobil dva roky v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove. Jeho hlavnou náplňou bolo dávanie duchovných cvičení a pastoračná činnosť v Kaplnke svätého Ignáca exercičného domu.
V jubilejnom roku 2000 nadviazal postgraduálnym štúdiom teológie na Vysokej škole filozoficko-teologickej Sankt Georgen vo Frankfurtu nad Mohanom. Vo svojom licenciáte a doktoráte sa venoval dogmatickej teológii a ignaciánskej spiritualite.
Keď sa v roku 2005 vrátil zo štúdií, predstavení ho menovali spirituálom slovenských školastikov (bohoslovcov SJ) v Bratislave. Jeho úlohou bolo doprevádzať spolubratov, ktorí absolvovali svoje filozofické a teologické štúdiá, v ľudskom a duchovnom rozvoji, ale tiež v príprave na kňazskú službu. Okrem toho začal prednášať na Teologickej fakulte TU v Bratislave a na Pedagogickej fakulte spomínanej univerzity v Trnave. Rehoľnú formáciu zavŕšil tzv. treťou probáciu v Dublinu na prelome rokov 2007 a 2008. Po návrate naviazal na svoje pastoračné pôsobenie v Kolégiu Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave ako spirituál školastikov a tiež prednášal na Teologickej fakulte TU v Bratislave a na Pedagogickej fakulte TU v Trnave.
Za provinciála Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej bol menovaný 13. júla 2009. Úrad provinciála prevzal 31. októbra 2009.
Zomrel vo veku nedožitých 45 rokov 1. septembra 2013.
Zdroj: Lukáš Bičej, archív TK KBS
 
Príspevok V Novej Kelči odhalia pamätnú tabuľu rodákovi P. Petrovi Bujkovi SJ zobrazený najskôr Hlavné správy.