Nitra 11. júla 2018 (HSP/TK KBS/Foto:M. Peterka)
 
Podujatie pod názvom „Po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry“ sa 6. júla 2018 opäť uskutočnilo ako súčasť programu slávností Nitra, milá Nitra a Cyrilo-metodských slávností 2018. Pripravil ho odbor vzdelávania a kultúry úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci so združením Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, mestom Nitra, Nitrianskym biskupstvom, Zoborským skrášľovacím spolkom, Archeologickým ústavom SAV, Ústavom pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda UKF a Dobovým spolkom Militia portalis.

V Nitre opäť putovali po stopách sv. Cyrila a Metoda

Zážitkové turisticko-historické podujatie pre všetky vekové kategórie odštartovalo pri kostole sv. Michala archanjela v Dražovciach prehliadkou kostola a výkladom o misii sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktorý predniesol riaditeľ Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda Peter Ivanič.
Pútnici počas putovania absolvovali aj prehliadku ruín Zoborského kláštora so sprievodcom a v archeoparku na Martinskom vrchu sa v zážitkovej expozícii zoznámili so životom na Veľkej Morave, pálením keramiky a ochutnávkou dobových jedál.
Malí i veľkí pútnici absolvovali druhý ročník nenáročného podujatia po pamiatkach spojených s veľkomoravským obdobím a zbierali pečiatky do pútnických pasov, na základe ktorých si na záver putovania na Svätoplukovom námestí z rúk primátora mesta Nitra Jozefa Dvonča a viceprimátora mesta Jána Vanča prevzali certifikáty o absolvovaní cesty, odznaky, pútnické kríže a voľnú vstupenku do areálu Nitrianskeho hradu.
Cyrilo-metodské putovanie ako spojenie príjemného s užitočným bolo ponúknuté ako alternatíva zvlášť pre prázdninujúcu mládež, ale aj pre všetkých milovníkov histórie a ctiteľov odkazu sv. Cyrila a Metoda, aby si aj týmto spôsobom uctili nielen ich pamiatku, ale poznávali aj dejiny nášho národa v príjemnom prírodnom a na historické pamiatky bohatom prostredí Nitrianskeho regiónu a mesta Nitra. Organizátori sa budú snažiť toto podujatie ponúknuť školám ešte počas školského roka, ako vhodnú formu pre zážitkové vyučovanie dejepisu, či školský výlet.
TK KBS informoval Tibor Ujlacký.
 
Príspevok V Nitre opäť putovali po stopách sv. Cyrila a Metoda zobrazený najskôr Hlavné správy.